Vi träffar statsrådet Gabriel Wikström

Den 2 oktober 2015 träffar Barncancerfonden Stockholm Gotland statsrådet Gabriel Wikström för att diskutera den aktuella vårdsituationen i Stockholm för barn med cancer. Med oss har vi föräldrar till barn med cancer som har dagsaktuell erfarenhet av vården - vad som är bra och vilka konsekvenser kapacitetsbristen får för dem. En av dem är Ina Palm Finnström som skrev ett öppet brev till politiker i Aftonbladet om sin dotter Mejas situation.

I september 2014 utlovade Stockholms läns landsting en extra satsning på barncancervården och fler vårdplatser. Men dessa löften kom först efter otaliga artiklar om familjer som drabbats av kapacitetsbristen, Barncancerfonden Stockholm Gotlands namninsamling och debattartiklar. Ett år har gått och det är för lång tid.

– Våra krav är i allra högsta grad aktuella, inte minst med tanken på att det nya Karolinska sjukhuset står klart om ett år, säger Carina Kampe ordförande i föreningen och listar de punkter som föreningen kommer att ta upp på mötet med Gabriel Wikström:

  • Vårdsituationen och föreningens fyra krav på trygg och säker vårdsituation.
  • Framföra sjuksköterskebristens konsekvenser.
  • Viktigt att se över strukturella frågor inom sjukvården.
  • Peka på vikten av flera olika kompetenser inom vårdkedjan.
  • Rehabiliteringsfrågor.

– Vården kämpar med sjuksköterskebristen. Barnen kämpar för sina liv. Kapacitetsbristen på Astrid Lindgrens barnsjukhus är resultatet av fler års marginalpress. Förra året var det i Stockholm över 100 barn som insjuknade jämfört med 80 året innan. Marginalerna behöver vara på vår sida för en gång skull. Det krävs en storsatsning för att vända den nedåtgående spiralen och det är dags att det arbetet tas på allvar nu, fortsätter Carina Kampe, ordförande.