Ska barncancervården vara såhär?

I Expressen den 1 juni 2015 publicerades Ina Finnströms blogginlägg "Kära Politiker - ska barncancervården vara såhär?" och den fick snabbt stor spridning.

Barncancerfonden Stockholm Gotland har arbetat aktivt under en längre tid med frågan och ordförande Carina Kampe upprepar nu föreningens fyra krav för trygg och säker barncancervård. Hon uppmanar även till ytterligare spridning av Ina Finnströms brev.

Här hittar du brev och svar:

Ina Finnströms brev

Carina Kampes replik:

Nej, så här kan vi inte ha det

Det behövs en storsatsning på barncancervården i Stockholm, säger Carina Kampe, ordförande i patientföreningen Barncancerfonden Stockholm Gotland som svar på Ina Finnströms öppna brev till politikerna.

Först och främst; Tack Ina för att du orkar berätta. Vi håller med dig. Så här kan vi inte ha det. 

I september 2014 utlovade Stockholms läns landsting en extra satsning på barncancervården och fler vårdplatser. Men dessa löften kom först efter otaliga artiklar om familjer som drabbats av kapacitetsbristen, Barncancerfonden Stockholm Gotlands namninsamling och debattartiklar. Det har gått åtta månader sedan dess. Det går för långsamt.

Några nya vårdplatser har inte öppnats och cancersjuka barn hänvisas fortfarande till andra vårdavdelningar än specialistvården på barnonkologen. Cancersjuka barn hänvisas till akuten. Det är inte okej.

Vården kämpar med sjuksköterskebristen. Barnen kämpar för sina liv. Kapacitetsbristen på Astrid Lindgrens barnsjukhus är resultatet av fler års marginalpress. Förra året var det i Stockholm över hundra barn som insjuknade jämfört med 80 året innan. Marginalerna behöver vara på vår sida för en gång skull.

Det krävs en storsatsning för att vända den nedåtgående spiralen.

Barncancerfonden Stockholm Gotlands krav som vi ställt tidigare är i högsta grad fortfarande aktuella:

  1. Cancerdrabbade barn i Stockholm ska vårdas på onkologavdelningen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, om inte behandlingen kräver annan kompetens.
  2. Vården ska utföras av personal som har den specialkompetens som behövs för att bemöta cancerdrabbade barn.
  3. Det ska finnas kontinuitet i den personal som vårdar barnen. Nya ansikten ska introduceras sakta och sällan.
  4. Drabbade familjer ska få korrekt information om vårdplanen och eventuella förändringar ska meddelas i god tid och det ska finnas utrymme för frågor och ställningstaganden.  

Carina Kampe
Ordförande Barncancerfonden Stockholm Gotland