Fortsatt arbete för trygg vård

Karolinska sjukhuset inledde i december 2014 ett projekt för att utreda hur de kan skapa fler vårdplatser på barncanceravdelningen. Föreningen Barncancerfonden Stockholm Gotland har bjudits in att delta i projektet. Styrelsen högprioriterar frågan och har beslutat att deltidsanställa ordförande Karin Elinder som föreningens representant i Karolinska sjukhusets projekt under januari-mars 2015.

Under det senaste året har föreningens styrelse på olika sätt arbetat för att uppmärksamma hur medlemmarna drabbas av den akuta kapacitetsbristen i barncancervården i Stockholm. Vi har varit i kontakt med patienters anhöriga. Vi har kontaktat politiker och journalister, sjukhuspersonal och sjukhusledning. Vi har publicerat två debattartiklar och genomfört en namninsamling.

Arbetet har gett resultat. I ett pressmeddelande den 8 september 2014 meddelade Stockholms läns landsting att barncancervården i Stockholm ska stärkas och att fler vårdplatser ska öppnas. Ett glädjande besked. Men kapacitetsbristen är fortfarande ett problem och styrelsen är oroad över att situationen inte förbättras tillräckligt snabbt. Det fortsätter att drabba de redan drabbade. När nu Karolinska inleder ett projekt för att utreda hur direktiven från landstinget ska uppfyllas är patientperspektivet viktigt. Styrelsen bedömer att föreningen bör ta tillvara möjligheten att, utifrån föreningens fyra krav på barncancervården, påverka utvecklingen i rätt riktning.

Insatsen från föreningen kräver dock mer arbete än vad som är rimligt inom ramen för ideellt engagemang. Styrelsen har därför beslutat att avsätta medel för att möjliggöra en projektanställning på deltid av Karin Elinder. Anställningen är skild från ordförandeposten och ska utvärderas separat av styrelsen under ledning av vice ordförande. Styrelsen arbetar också med att få hjälp av extern resurs för utvärderingen.

Styrelsen har beslutat att avsätta medel om upp till 150 000 kronor för deltidsanställning och övriga kostnader relaterade till projektet. Regionalt Cancer Centrum Stockholm Gotland (RCC Stockholm Gotland) bidrar med medel till föreningens arbete för en bättre barncancervård utifrån patientperspektivet.

För frågor om projektet kontakta vice ordförande Carina Kampe (carina.kampe@gmail.com) eller ordförande Karin Elinder (karin.elinder@live.se).

Alla synpunkter och kommenterar på vården utifrån ett patientperspektiv välkomnas och för detta kontaktas lämpligen Karin Elinder (karin.elinder@live.se).