juridik_1440x810.jpg

Rättshjälpen

En del familjer eller barncanceröverlevare upplever att de inte får tillräcklig hjälp av Försäkringskassan vilket kan leda till ekonomiska svårigheter. Därför erbjuder Barncancerfonden rättshjälp till drabbade.

Syftet med rättshjälpen är att ge stöd till familjer och vuxna överlevare här och nu och samtidigt bidra till en systemförändring som på sikt ska gynna alla drabbade. 

Det rättsliga stödet består av tre delar:

1. Samlad information som alla kan ta del av; 

2. Juridisk rådgivning

Du som har fått problem i kontakten med Försäkringskassan eller till ditt försäkringsbolag, kan få möjlighet till juridisk rådgivning av specialiserade jurister.

Kontakta Kärstin Ödman Ryberg, rådgivare på Barncancerfonden, för mer information.

3. Rättshjälp

Ett par familjer eller vuxna barncanceröverlevare får kostnadsfri hjälp av jurister driva sitt ärende till domstol. Målet är att dessa "fall" skall bli vägledande för hur lagen ska tolkas så att fler får samma stöd i framtiden. 

Läs mer och ansök om rättshjälp här.