juridik_1440x810.jpg

Rättshjälpen

En del familjer eller barncanceröverlevare upplever att de inte får tillräcklig hjälp av Försäkringskassan eller försäkringsbolag vilket kan leda till ekonomiska svårigheter. Därför erbjuder Barncancerfonden rättshjälp till drabbade.

Rättshjälpen är gratis juridisk rådgivning för dig som har frågor eller behöver stöd i kontakten med Försäkringskassan eller ditt försäkringsbolag.

Genom Rättshjälpen har du som vuxen barncanceröverlevare eller förälder till ett barn med cancer möjlighet att få råd och stöd från jurister på HELP. HELP är specialiserade på ärenden som rör Försäkringskassan och är Barncancerfondens samarbetspartner.

Då rådgivningen främst sker vi telefon eller digitalt, kan du få hjälp oavsett var i landet du bor helt utan kostnad. Dessutom kan HELP erbjuda rådgivning på flera olika språk.

Här hittar du mer information om Rättshjälpen.