Rättshjälpen

Rättshjälpen är gratis juridisk rådgivning för dig som har frågor eller behöver stöd i kontakten med Försäkringskassan eller ditt försäkringsbolag.

 

Genom Rättshjälpen har du som vuxen barncanceröverlevare eller förälder till ett barn med cancer möjlighet att få råd och stöd från jurister. 

Här hittar du mer information om Rättshjälpen.