Priser

Högsäsong: 1/12 - 30/4

Veckohyra söndag-söndag
Medlemskategori 
A 1000 kr
B 1500 kr

Veckoslut torsdag-söndag
Medlemskategori 
A 600 kr
B 900 kr

Lågsäsong: 1/5 - 30/11

Veckohyra söndag-söndag
Medlemskategori: 
A 500 kr
B 750 kr

Veckoslut torsdag-söndag 
Medlemskategori: 
A 300 kr
B 450 kr