Gåvoinformation

Vi är en ideell patient- och föräldraförening för cancersjuka barn och deras familjer. Vi får inget stöd av stat, kommun eller landsting och är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag.

Vi beaktar barnens intressen och rättigheter, stöder vårdpersonalen samt sprider information. Vi bedriver omfattande familjekontakt- och trivselverksamhet. Alla gåvor är välkomna, stora som små.

90-konto

Barncancerfonden Stockholm Gotland innehar ett så kallat 90-konto vilket innebär att Svensk Insamlingskontroll kontrollerar så att vi använder insamlade medel på rätt sätt. Läs mer om Svensk Insamlingskontroll på insamlingskontroll.se.

Detta går pengarna till:

  • Vi vill förbättra vårt stöd till de drabbade barnen och deras familjer och försöker därför på olika sätt öka de insamlade medlen till föreningen.
  • Vi vill kunna bidra till att erbjuda alla barn under behandling och deras familjer en så hemlik och trevlig sjukhusmiljö som det bara går att få bland annat genom ett bra utbud av spel, datorer, bra läsning och många leksaker. Även soffor, myslampor och kaffebryggare bidrar vi med. Allt detta för att underlätta för barnen och familjerna under den ofta långa och krävande tiden som barnen är sjuka.
  • Vi vill kunna satsa mer resurser på den syskonverksamhet för de drabbade barnens syskon som idag finns vid Barncanceravdelningen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus.
  • Vi vill kunna erbjuda ett ännu större utbud av förströelse och rekreation till de drabbade barnen och deras familjer såsom utflykter, bio, teater med mera. Att få lämna sjukhuset om än bara för några timmar är oftast ett mycket välkommet och välbehövligt avbrott.
  • Vi vill väldigt mycket mer än så och det är inte insatserna från våra ideellt arbetande medlemmar som inte räcker till. Det är de ekonomiska resurserna som är begränsade.
  • Vi vill fortsätta vårt viktiga arbete med att bidra med vår kunskap för att förbättra vården.

Vi önskar er hjälp!