Tack!

Vi har har mottagit ditt samtycke för användande av bilder.

Samtycket gäller i fem år från och med undertecknat datum. Barncancerfonden Södra kontaktar därefter dig för nytt godkännande vid fortsatt användning av materialet.

Du kan när som helst kontakta oss och återta ditt samtycke.

Tack!