Barncancerappen

Barncancerappen Uppsala är en informativ mobilapplikation för barn, föräldrar och anhöriga som vårdas på Barnonkologen, Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Appen är framtagen av kliniken, i samarbete med Barncancerfonden.

Appen, som är gratis att ladda hem, hjälper drabbade och anhöriga att hitta rätt information om det som rör barncancervården inom regionen kring Barnonkologen, Akademiska Sjukhuset.

Läs artikel om Barncancerappen Uppsala

Barncancerappen Uppsala

Fakta Barncancerappen

Barncancerappen finns sedan tidigare för Stockholmsregionen, men sedan hösten 2018 också för Uppsala.

Barncancerappen Uppsala är finansierad av Barncancerfonden och Regionalt Cancercentrum, RCC.

Barncancerappen Uppsala kan laddas ner gratis på Google Play (Android) och App Store (iOS).

Läs mer om vad en mobilapplikation är (Wikipedia)