Temadag för skol och förskolepersonal

Rektorer, pedagoger, elevhälsan och andra berörda, som har ett barn eller ett syskon till någon som är sjuk, är välkomna på en temadag om barn och ungdomar med cancer.

Datum: torsdagen 21 mars 2024

Tid: 8:30-16:00

Plats: Drottning Silvias Barnsjukhus, Göteborg, alternativt via Teams, länk kommer vid anmälan

Innehåll:

  • Cancersjukdomar hos barn och ungdomar
  • Familjen under och efter behandling
  • Hur påverkas skolsituationen
  • Förskolans betydelse

Barncancerfonden Västra bjuder på fralla, lunch och fika under dagen och det kommer ges möjlighet för en rundvandring på lekterapin efter träffen.

Anmälan:

Var vänlig anmäl er, senast 14 mars till

Konsultsjuksköterska Linnea Larsson via linnea.m.larsson@vgregion.se

OBS!  

Ange i anmälan:

  • Förskolan/ skolans namn
  • Om ni önskar delta på plats eller digitalt
  • Eventuella allergier

Välkomna!

Önskar konsultsjuksköterskor, syskonstödjare, lekterapin och sjukhusundervisningen

Barncancercentrum, Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg