Girl_holding_AV1_talking_group_work_(4).jpg

Temadag för skol och förskolepersonal

Rektorer, pedagoger, elevhälsan och andra berörda, som har ett barn eller ett syskon till någon som är sjuk, är välkomna på en temadag om barn och ungdomar med cancer.

Datum: tisdagen 17 oktober 2023

Tid: 8:30-16:00

Plats: Drottning Silvias Barnsjukhus, Göteborg, alternativt via Teams, länk kommer vid anmälan

Innehåll:

  • Cancersjukdomar hos barn och ungdomar
  • Familjen under och efter behandling
  • Hur påverkas skolsituationen
  • Förskolans betydelse

Barncancerfonden Västra bjuder på fralla, lunch och fika under dagen.

Anmälan:

Var vänlig anmäl er, senast 10 oktober till

Konsultsjuksköterska Linnea Larsson via linnea.m.larsson@vgregion.se

OBS!  

Ange i anmälan:

  • Förskolan/ skolans namn
  • Om ni önskar delta på plats eller digitalt
  • Eventuella allergier

Välkomna!

Önskar konsultsjuksköterskor, syskonstödjare, lekterapin och sjukhusundervisningen

Barncancercentrum, Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg