School.png

Temadag för skol- och förskolepersonal

Rektorer, pedagoger, elevhälsan och andra berörda är välkomna på en temadag om barn och ungdomar med cancer.

Datum: tisdagen 21 mars 2023

Tid: 8:30-16:00

Plats: Drottning Silvias Barnsjukhus, Göteborg, alternativt via Teams, länk kommer vid anmälan

Innehåll:

  • Cancersjukdomar hos barn och ungdomar
  • Familjen under och efter behandling
  • Att undervisa barn och ungdomar med cancer
  • Förskolans betydelse

Anmälan

Var vänlig anmäl er, senast 13 mars till

Konsultsjuksköterska Linnea Larsson via linnea.m.larsson@vgregion.se

OBS!  

Ange i anmälan:

  • Skolans namn
  • Om ni önskar delta på plats eller digitalt
  • Eventuella allergier

Välkomna!

Önskar konsultsjuksköterskor, syskonstödjare och sjukhusundervisningen

Barncancercentrum, Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus i Göteborg