Om barncancer - en kväll med fokus på syskon

Välkomna till en träff för föräldrar och andra närstående till barn som behandlas för cancer och har syskon i familjen,

För ett friskt syskon i en familj där ett barn insjuknar i cancer vänds tillvaron ofta upp och ned, vardagen förändras och livet påverkas på många sätt. Känslan av att inte bli sedd av föräldrar och övrig omgivning är vanlig och som förälder är det svårt att räcka till. Som förälder eller närstående har ni en viktig roll i att möta och synliggöra syskonens känslor, tankar och behov.

Vi vill därför bjuda in till en kväll ägnad åt samtal med syskonet i fokus, utifrån ett barnperspektiv, ledd av syskonstödjare Joachim Bång från Barncancercentrum.

Syskonstödjaren har som främsta uppgift att finnas till för syskon till det sjuka barnet. I och med det senaste årets pandemi har det varit svårare att möta familjer och syskon, och det har kanske blivit ännu viktigare än tidigare för föräldrar och andra närstående vuxna att ha verktyg för att kunna stödja syskonet. Under träffen kommer Joachim prata om t.ex. familjekonstellationer, och om vikten av att prata om känslor och tankar med syskonen så de får tillfälle att beskriva det som är besvärligt, för att ni så bra som möjligt ska kunna möta det friska syskonets behov. Ni kan under tiden ställa frågor direkt i chatten.  

Efter den första delen av träffen tar vi en kort paus och därefter ges möjlighet att delta i mindre samtalsgrupper tillsammans med en syskonstödjare. Här möter ni andra och kan ställa de frågor som ni funderar över, eller bara få möjlighet att berätta om just er situation.  

Inbjudan riktar sig till föräldrar och andra närstående till ett barn som behandlas för cancer nu. Det enda som behövs för att delta är en mobil, Ipad eller dator.

Anmälan är nu stängd.