Placeringspolicy

För att säkerställa våra medel har vi tagit fram en placeringspolicy. Eftersom Barncancerfonden Södra inte har statliga, kommunala eller landstingsbidrag är vi beroende av våra värdefulla givare.

Policyn är framtagen för att behålla en stabil ekonomisk grund i föreningen som gör att vi kan fortsätta utveckla verksamheten på rekreationsanläggningar, sjukhus och de olika stödgrupperna.

Läs hela policyn.