Utbildningsdag för förskolepersonal

Inbjudan till utbildningsdag inom barncancer! OBS! INSTÄLLT!

OBS! EVENEMANGET ÄR INSTÄLLT.

Tisdagen den 10 oktober, Ronald McDonald Hus, Blåsenhusgatan 6 i Uppsala, alt. via Teams

På er förskola finns ett barn eller syskon till ett barn som behandla(t)s för cancer.

Vi vill sprida kunskap om vad barncancer och behandling kan innebära för barnet och familjen och inbjuder därför till en utbildningsdag för förskolepersonal/dagbarnvårdare i Uppsala, alternativt via Teams. Föräldrarna är positiva till inbjudan.

Program finns nedan, och vi hoppas att detta sprids till berörda personer inom förskolan. Inbjudan kan även ges till förskolechefer och handläggare inom kommunen.

Läs inbjudan och program som PDF

Program

Tid Program Medverkande
08.45-09.15 Kaffe och smörgås  
09.15-09.20 Välkommen! Konsultsjuksköterskorna Vicky, Anna och Hanna  
09.20-09.50 Barn med cancer Barnonkolog
09.50-10.20 Socialt liv under cancerbehandling Konsultsjuksköterskorna
10.25-11.25 Familjens psykosociala situation

Psykoterapeut Suzanne Runesson

11.30-12.30 Lunch Barncancerfonden Mellansverige bjuder!
12.30-12.50 Barncancerfonden Mellansverige Jens Norberg, föreningsinformatör
12.50-13.00 Psykosocialt stöd till familjer på sjukhus

Kurator Lina Rutberg

13.00-13.30 Vad kan förskolan göra för det sjuka barnet?

Förskolpedagoger delar erfarenhet från förskola

13.40-14.00 Presentation av Lekterapin Förskollärare Lekterapin
14.00-14.15 Syskonstöd

Syskonstödjare Gustav Westerholm

14.15-14.30 Utvärdering och avslut av dagen Konsultsjuksköterskorna

Anmälan

Anmälan sker via e-post och senast den 5 oktober till konsultsjuksköterska Anna Hallman:

anna.hallman@akademiska.se

Ange ditt namn, befattning, förskola och initialerna på barnet det gäller, samt eventuellt allergi eller behov av specialkost.

Vid frågor, ta kontakt med Anna på tel. 072-450 69 31 eller mejla till: anna.hallman@akademiska.se

Välkomna!

Vi ser fram emot att träffa er!

/Anna, Vicky och Hanna med kollegor

Hitta till Ronald McDonald Hus