Vill du bli en del av Barncancerfonden Södras viktiga styrelsearbete?

Vi behöver din hjälp för att kunna göra skillnad för våra drabbade barn och familjer! Anmäl ditt intresse till att vara en del av vår styrelse.

Varje år drabbas cirka 300 barn i Sverige av cancer. Barncancerfonden Södra bildades 1984 och är en stödförening för barn med cancersjukdomar. En av föreningens viktigaste uppgifter är att skapa ljusglimtar och skapa forum där drabbade familjer kan träffas.

Vår förening är uppbyggd av ideella krafter, och ett av de viktigaste uppdragen hos oss är möjligheten att sitta i vår styrelse. Styrelsens främsta uppdrag är att bereda olika frågor som rör föreningen, att förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika sammanhang. Styrelsen ansvarar även för att tagna beslut genomförs i enlighet med föreningens ändamål.

Att vara förtroendevald är spännande och ibland utmanande, men oftast är det roligt och lärorikt. Du kommer att ställas inför frågor som du känner igen och har god kunskap kring, men också frågor som kräver att du fördjupar dig i stadgar, policys och riktlinjer samt tidigare protokoll och beslut.

Vad söker vi?

Vi söker nya styrelsemedlemmar till vår styrelse. Vi behöver duktiga och engagerade styrelsemedlemmar såväl inifrån vår förening som utifrån, och letar efter kompetenser som kan vara till nytta för vårt viktiga arbete. Känner du dig redo för utmaningen? Skicka in en intresseanmälan till oss!

Vad förväntar vi oss?

Vi har full förståelse för att livet ibland kan komma emellan, men som styrelsemedlem i Barncancerfonden Södras styrelse förväntar vi oss:

  • Att du har möjlighet att närvara vid styrelsemöten
  • Att du kommer påläst och är engagerad såväl under som mellan mötena
  • Att du har möjlighet att representera styrelsen när detta efterfrågas, exempelvis vid våra aktiviteter eller vid företagssamarbeten

Vi ser gärna att du utöver detta har möjlighet att engagera dig för att lära känna våra medlemmar, stötta vårt kansli och finnas tillgänglig som ett bollplank, såväl för dina styrelsekollegor som för kanslipersonalen och våra volontärer. 

Styrelsearbetet ska vara roligt och stimulerande, men det är också ett väldigt viktigt arbete som lägger grunden för hela Barncancerfonden Södras verksamhet. Vi behöver din hjälp för att kunna göra skillnad för våra drabbade barn och familjer!

När behöver vi dig?

Styrelsen kommer att väljas om vid årsmötet i mars/april 2023 (exakt datum är ännu inte beslutat). Ledamöter till styrelsen väljs på två år, och suppleanter väljs för en tid om ett år.

Om du vill engagera dig i styrelsen bör du alltså räkna med att vara tillgänglig för detta engagemang i minst ett år framåt. Gärna längre, då vi ser det som en styrka att ha kvar en viss kontinuitet i styrelsearbetet.

Vad innebär det att sitta i styrelsen?

Du kan läsa mer om styrelsens arbete och ansvar i vår styrelsepolicy samt föreningens stadgar. Du kan också kontakta Barncancerfonden Södras styrelseordförande, Annika Brocknäs, på telefon: 0733-98 68 07 eller e-post: ordforande.sodra@barncancerfonden.se.

Har du några övriga frågor?

Om du har några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta valberedningen

Du kan också kontakta Barncancerfonden Södras vice styrelseordförande, Markus Alm, på telefon: 0730-49 96 19 eller e-post: markus.alm@barncancerfonden.se.

Viktigt!

Ifall du blir aktuell för att delta i vår styrelse kommer vi att göra en kreditprövning på dig. Du kommer även att behöva visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Hur skickar jag in min intresseanmälan?

Anmäl ditt intresse genom att klicka på knappen nedan. Den leder dig vidare till ett formulär som du ska fylla i. Skicka in din anmälan senast den 7 februari 2024.

De kandidater som vi vill gå vidare med kommer sedan att kontaktas av Barncancerfonden Södras valberedning.

 

Klicka här för att komma till vår intresseanmälan!