Stöd i din närhet

För att skapa mötesplatser där drabbade kan få träffa andra med likvärdiga erfarenheter bjuder föreningens stödgrupper in till träffar och resor. Föreningen besöker även sjukhusen i regionen regelbundet och bjuder då in till samtal och fika.

All verksamhet planeras och genomförs av ideellt engagerade medlemmar som oftast har egen erfarenhet av barncancer. Se aktuella aktiviteter och inbjudningar i vårt kalendarium.

Vill du vara med och hjälpa till?

Kontakta föreningens kansli eller vänd dig direkt till den stödgrupp som intresserar dig.

göteborgsgruppen

Lokala grupper

Familjekontakt arbetar för att föräldrar och familjer från olika delar av vårt upptagningsområde skall få möjlighet att träffa varandra och utbyta erfarenheter.

glada ungdomsledare

Ungdoms & syskongruppen

Ungdoms- & syskongruppens uppgift är att erbjuda de som har eller har haft någon form av cancer att träffa andra i liknande situation, utbyta erfarenheter och kunna utveckla ett kontaktnät även utanför träffarna.

Fikafixare 322

Varje vecka, på onsdagar, brukar representanter från föreningen besöka avdelning 321/322 med fika och tid för goda samtal.

tända kinesiska lyktor

Visommist

När det svåraste händer – ett barn dör av sin sjukdom Familjens situation förändras och alla som stått barnet nära, behöver stöd på olika sätt för att gå vidare i livet.

Seneffektsgrupper

Som förälder till ett barn drabbat av hjärntumör är det inte bara den primära cancersjukdomen som är svår att hantera. Även livet framåt, med seneffekter, kan kännas främmande och tyngt. Föreningen har därför föräldragrupper där man kan byta erfarenheter och stödja varandra.

Mamma/pappagrupper

Ett par gånger per år anordnar gruppen pappahelger och mammahelger för föräldrar som har barn under pågående eller nyligen avslutad behandling.

Några av de som stödjer Barncancerfonden Västra

                              

Barnmässan       text lugnets motor         Whirlpool logotyp           hth kök logotyp   volvo tuvefabriken         Bygg göta logotyp

Se fler som stöjder föreningens verksamhet