Stöd föreningen

lekterapi på sjukhus

Vi är en ideell stödförening för cancersjuka barn och deras familjer i Västra Sverige. Vi får inget stöd av stat eller kommun och är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. 

Vi bevakar barnens intressen och rättigheter, stöder vårdpersonalen samt sprider information. Vi bedriver omfattande familjekontakt- och trivselverksamhet. Alla gåvor är välkomna, stora som små.

Stöd oss via vår gåvosida

Föreningen har en säker internetbaserad betallösning där du kan ge olika former av gåvor och även skicka gåvo- eller minnesblad via e-post. Antingen direkt till jubilaren, den anhöriga eller till annan adress. Om du använder dig av denna tjänst och gör en egen utskrift så bidrar du även  till minskade administratrativa kostnader för föreningen.

Ge gåva

Stöd oss genom insättning på vårt 90-konto

Barncancerfonden Västra står under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll som bevakar att organisationer med 90-konto använder minst 75 procent av intäkterna till verksamhetens ändamål.

Sätt in valfritt belopp på vårt Plusgiro 90 06 60-2. Större gåvor får ett tackkort hemskickat (glöm inte att skriva din adress i meddelandefältet).

Plusgiro 90 06 60 - 2
Bankgiro 900 - 6602

Stöd oss via Swish

Vårt Swishnummer är 1239006602. Att det inte är ett vanligt telefonnummer beror på att vi är en organisation och numret är en kombination av att vi har Handelsbanken som bank och vårt 90-kontonummer.

Här hittar du information om hur du skaffar Swish

Stöd oss genom egen insamling

Det är enkelt att starta en egen insamling till Barncancerfonden Västra. Skapa ett konto på Charity Storm och välj Barncancerfonden Västra som förmånstagare. Gåvor som sätts in via sms eller kontokort registreras direkt under din insamling.

Se under "Egen insamling" i menyn till vänster för tydlig instruktion om hur du ska gå tillväga.

Starta en egen insamling

Stöd en pågående egen insamling

Pågående egna insamlingar hittar du här

Testamentera

Vi tar tacksamt emot hela eller delar av ditt testamente.

Skänka blod

Våra barn behöver mycket blod. Anmäl dig till närmaste blodcentral. Du kan dessutom skänka den ekonomiska ersättningen till föreningen - dubbel hjälp!

Vi får inget stöd av stat, kommun eller landsting och är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag.

Har du en idé om hur vi ska samla in pengar? Kontakta oss!

Tack! Er omtanke värmer, ert stöd hjälper!

Några av de som stödjer Barncancerfonden Västra

                              

Barnmässan       text lugnets motor         Whirlpool logotyp           hth kök logotyp   volvo tuvefabriken         Bygg göta logotyp

Se fler som stöjder föreningens verksamhet