På sjukhusen

Drottning Silvias Barnsjukhus

I Sverige finns sex barnonkologiska centrum. Väst-regionen tillhör Barncancercentrum på Drotttnings Silivas Barnsjukhus i Göteborg. I Skövde, Karlstad, Jönköping, Borås, Skövde, Halmstad och Trolhättan finns våra hemsjukhus.

Alla barn som drabbas får sin cancerdiagnos på ett av landets barnonkologiska centrum. Därifrån leds behandlingarna mot barncancersjukdomen, vare sig barnet behandlas på centrumet eller på ett hemsjukhus.

Fördelarna med behandling på hemsjukhusen är bland andra att det är nära hem när behandlingen är avslutad, föräldrar kan turas om att vara med det sjuka barnet och syskon har möjlighet att vara med på sjukhuset på ett helt annat sätt.

Barncancercentrum

Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus

Hemsjukhusen

Våra hemsjukhus finns i Halmstad, Borås, NÄL i Trollhättan, Jönköping, Skövde, Karlstad.

Konsultsjuksköterskor

Konsultsjuksköterskornas roll är att vara barnets/ungdomens och familjens kontaktperson på sjukhuset under vårdtiden samt efter avslutad behandling/vårdtid, för att ge kontinuitet och stöd till hela familjen.

Syskonstödjare

För att tillmötesgå syskonens behov har vi en syskonstödjare betald av Barncancerfonden.

SuperSnöret Västra

På Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus finns SuperSnöret för alla barn som bor i Barncancerfonden Västras upptagningsområde.

clownklinikens clowner

Våra clowner

Barncancerfonden Västra var pionjärer genom att vara först ut med att ordna regelbundna besök av clowner på sjukvårdsavdelningar.

Foto: Marie Ullnert
Några av de som stödjer Barncancerfonden Västra

                              

Barnmässan       text lugnets motor         Whirlpool logotyp           hth kök logotyp   volvo tuvefabriken         Bygg göta logotyp

Se fler som stöjder föreningens verksamhet