Bli medlem

hålla handen

Alla är välkomna som medlemmar hos oss. Ditt medlemskap bidrar till verksamheten. Som drabbad familj får du även ta del av vårt utbud av stöd och aktiviteter. 

Anmäl ert medlemskap i anmälningsformuläret. Varje familj har ett medlemskap som är kopplat till bostadsadressen.Har det drabbade barnets vårdnadshavare olika adresser tecknar varje vårdnadshavare ett familjemedlemskap.

Medlem - Familj

Familjer som har eller har haft ett sjukt barn och är bosatta på samma adress. Medlemskapet registreras på vårdndshavares namn. Medlemsavgiften är 200 kr per år. Första året är kostnadsfritt.

Medlem - Ung vuxen

Drabbade unga vuxna som flyttat hemifrån kan registrera sig som enskilda medlem. Medlemsavgiften är 100 kr. Meddela kansliet när ni fyller 25 år då medlemskapet övergår till ett familjemedlemskap.

Medlem - Stöd

Mor och farförädrar, släktingar och vänner till drabbade familjer.  Vill du stödja vår verksamhet utan att ha någon egen koppling till barncancer är du också välkommen som stödmedlem. Stödmedlemsavgiften är 200 kr per år och betalas vid anmälan till PG 90 06 60-2, ange namn och stödmedlem.

Välkommen till vår förening! 

Ansök om medlemskap (Obligatoriskt fält) Vid anmälan om familjemedlemskap - ange båda vårdnadshavarnas namn. Bor barnet/ungdomen på två adresser får ni anmäla ett medlemskap för varje hushåll.
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
All information = Tidningen Barn & Cancer, nyhetsbrev och inbjudningar via e-post.
 
Några av de som stödjer Barncancerfonden Västra

                              

Barnmässan       text lugnets motor         Whirlpool logotyp           hth kök logotyp   volvo tuvefabriken         Bygg göta logotyp

Se fler som stöjder föreningens verksamhet