Hjälp till med utvecklingen av Barncancercentrums informationsapp.

bcfapp

Barncancercentrum, Drottning Silvias barn - och ungdomssjukhus, skall utveckla en egen informationsapp för patienter med familj, som vårdas på avdelningar 321 och 322. Tanken är att appen på sikt skall bli som en digital "Min egen pärm". Du som har eller har haft en sån pärm, vet hur betydelsefull denna app kommer bli. Nu kan du vara med och påverka utvecklingen av den.

För att det skall bli så bra som möljligt behöver utvecklarna hjälp av dig brukare. Bidra med att fylla i enkäten. Där kan ni även anmäla ert intresse för att sitta med i projektgruppen.

Det finns idag en app för de barn som vårdas på Karolinska i Stockholm, se sidbilden. Appen finns att ladda ner för alla app-store för den som är nyfiken. Den nya appen skall anpassas utifrån behoven i Västra Götaland regionen. Barncancerfonden bidrar till projektet och information från oss skall också nås via appen.

Enkät om informationsappen ( pdf öppnas i separat fönster)

Även ni som vårdas på annan avdelning på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, eller på ett hemsjukhus i regionen får ni gärna bidra med att fylla i  enkät. Skicka ifyllt enkät till Alexander Ternald, Barncancercentrum via e-post eller lämna in den på Barncancercentrum.

Kontaktuppgifter:

Alexander Ternald

Sjuksköterska, Barncancercentrum

Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus Göteborg

Telefon: 031-343 45 22

e-post: alexander.ternald@vgregion.se

Publicerades: 20 april 2017
Några av de som stödjer Barncancerfonden Västra

                              

Barnmässan       text lugnets motor         Whirlpool logotyp           hth kök logotyp   volvo tuvefabriken         Bygg göta logotyp

Se fler som stöjder föreningens verksamhet