Aktiegåva

Genom att skänka din aktieutdelning till Barncancerfonden behöver du inte betala kapitalskatt. Din gåva ökar då i värde med 43 procent för oss. Det här är resultatet av att det är möjligt för privatpersoner att skattefritt skänka sina aktieutdelningar till skattebefriade ideella organisationer med allmännyttiga ändamål - som Barncancerfonden.

Hur du går tillväga för att ge din utdelning

Skriv ut gåvoblanketten och kontakta därefter din bank eller kapitalförvaltare så hjälper de dig.

Om du har dina aktier hos en bank eller annan kapitalförvaltare, så gör du Barncancerfonden till mottagare (rättighetshavare) för din utdelning minst en vecka före bolagsstämman. 

Om du är kund hos Avanza eller Nordnet så har du möjlighet att direkt på din sida hos nätmäklaren, välja att ge din utdelning som gåva till oss. Följ instruktionen hos din nätmäklare.

Du kan kontakta din bank, kapitalförvaltare eller besöka bolagens hemsidor för att se när bolagsstämman äger rum om du inte fått inbjudan som aktieägare.

Villkor för att du ej ska behöva betala kapitalskatt:

  • att aktierna är registrerade på dig som privatperson.
  • att det är en kontant utdelning från ett börsnoterat bolag. Kontant utdelning (hela eller delar av vinsten) från fåmansbolag kan skänkas skattefritt på samma sätt som utdelning från börsnoterade bolag kan skänkas av privatpersoner.

Gäller detta utdelningen från alla typer av värdepapper?

Så som reglerna tillämpas gäller denna möjlighet företag som är registrerat hos Euroclear och som är börsnoterat.

Kan jag donera en del av min utdelning eller måste jag ge bort hela?

Om du har dina aktier på ett VP-konto måste du öppna ett särskilt VP-konto där du för över de aktier vars utdelning du vill ge bort. Därefter ser du till att VP-kontot registreras såsom det beskrivs ovan.

Har du dina aktier på en aktiedepå kontaktar du din bank eller fondkommissionär så hjälper de dig med att administrera detta.

Kan jag vara anonym när jag ger bort min utdelning?

Har du dina aktier registrerade på ett VP-konto hos VPC kommer det att med automatik skickas ut en avisering till mottagaren av utdelningen där ditt namn som innehavare av kontot står angivet. Har du istället en depå hos en bank eller fondkommissionär är det upp till dig hur du vill göra. Ta gärna

Jag har meddelat att min aktieutdelning ska gå till Barncancerfonden i år. Hur länge gäller det? kontakt med din bank eller fondkommissionär för mer information.

Om aktierna är registrerade på ett VP-konto hos VPC kommer utdelningen tills dess att du meddelar något annat, tillfalla den organisation som du angett för kontot. Om dina aktier i stället är på en aktiedepå är det upp till dig om utdelningen även nästa år ska tillfalla Barncancerfonden.

Hur ska jag deklarera för gåvan?

Din bank eller fondkommissionär ansvarar för att kapitalskatt inte dras från aktieutdelningen när den sätts in på organisationens konto.  I och med att du aldrig disponerar utdelningen ska du heller inte redovisa utdelningen eller för den delen göra avdrag för den i deklarationen. Däremot bör du under "övriga upplysningar" skriva att du har skänkt din utdelning.

I händelse att skatteverket inte fått in kontrolluppgifter från banken eller fondkommissionären angående din gåva, kommer det att dras preliminär skatt för utdelningen i din deklaration. Det åtgärdar du genom att bifoga en kopia av kontrolluppgiften du fått från banken eller fondkommissionären.

Har du frågor om att skänka din aktieutdelning kan du antingen kontakta din bank, fondkommissionär eller Barncancerfonden på telefon 08-584 209 00.

Mer information hittar du på www.aktiegavan.se