Om föreningen

leende

Varje år drabbas cirka 300 barn i Sverige av cancer. Barncancerfonden Södra bildades 1984 och är en stödförening för barn med cancersjukdomar.  En av föreningens viktigaste uppgifter är att göra tillvaron något lättare för de drabbade familjerna. 

Vi fokuserar på den "mjuka hjälpen". Vi kan inte bota men vi kan kanske göra tillvaron lite ljusare för de sjuka barnen och deras familjer. Ibland kan lite betyda så mycket.

För de drabbade barnen och deras familjer finns ett stort behov av att träffa andra som är eller har varit i samma situation. Därför ordnar Barncancerfonden Södra träffar för de drabbade barnen, syskonen och föräldrar så väl under som efter sjukdomstiden.

Vi skapar möjligheter för barnen och föräldrarna att vara tillsammans under lättsammare former och på det sättet mildra de ofta långa och smärtsamma behandlingarna. Vi gör insatser för barnens trivsel på sjukhuset, samarbetar med vårdpersonal och försöker påverka sjukvårdsansvariga.

Sjukvården pressas av hårda besparingar från landstinget vilket innebär rationaliseringar som drabbar vård och personal. Därför vill vi också stötta personalen som vårdar barnen. 

Barncancerfonden Södra bedriver verksamhet i:

  • Skåne
  • Blekinge
  • Kronobergs län

Vår verksamhet består bland annat i att

  • Driva rekreationsanläggningar på Österlen och i Sälen.
  • Anordna träffar för barnen, ungdomarna, föräldrar och anhöriga.
  • Ge miljöombyte och rekreation för de drabbade familjerna.
  • Anordna trivselkvällar och underhållning på sjukhusen.
  • Bidra med bland annat mjuka djur, frukt, TV och film på sjukhuset.
  • Anordna resor, utflykter, bio, teater och andra aktiviteter.

I vår styrelse sitter människor med ett gemensamt: egen erfarenhet av barncancer.

Vår målsättning är att med vår erfarenhet göra tillvaron ljusare för de sjuka barnen och deras familjer.

Några av Barncancerfonden Södras sponsorer

                   friends of executive