Lokala stadsgrupper

Barncancerfonden Södra omfattar ett stort område. Lokala stadsgrupper har därför bildats runt hemsjukhusen i Helsingborg, Lund/Malmö, Kristianstad, Växjö och Karlskrona för att medlemmarna skall kunna träffas och delta i aktiviteter och stötta varandra.

I Barncancerfonden Södra finns lokala familjekontaktgrupper representerade vid varje hemsjukhus, vars uppgift är att stödja drabbade familjer och att stärka kontakterna mellan medlemsfamiljerna som har eller har haft ett cancersjukt barn. Målsättningen är att anordna aktiviteter för de cancersjuka barnen/ungdomarna och deras familjer.

Om du är intresserad av att ta kontakt eller vill delta i något av det som anordnas är du välkommen att kontakta våra lokala stadsgrupper. Klicka här för att se vilka aktiviteter som är sker:https://www.barncancerfonden.se/sodra/aktuellt/kalendarium/

Skåne

Helsingborg:
Kontaktperson Helsingborgs stödgrupp: Mia Persson
E-post: Helsingborg@bcfsodra.se

Kristianstad:
Kontaktperson Kristianstads stödgrupp: Malin Riemann
E-post: Kristianstad@bcfsodra.se

Blekinge:

Karlskrona:
Kontaktperson Karlskronas stödgrupp: Susanne Borg 
E-post: Karlskrona@bcfsodra.se  

Kronobergs Län

Växjö:
Kontaktperson Växjös stödgrupp: Helene Svensson
E-post: Vaxjo@bcfsodra.se  

Några av Barncancerfonden Södras sponsorer

                   friends of executive