För medlemmar

glada vänner

Här har vi samlat information som riktar sig till dig som är medlem i Barncancerfonden Södra.

Adressändring

Det är viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter till dig. Glöm därför inte att anmäla din nya adress till oss när du flyttar!

Medlemspolicy

För att säkerställa en så rättvis hantering av resor och hyror och annat har Barncancerfonden Södra en medlemspolicy som vi kan luta oss emot.

Stödgrupper

För att Barncancerfonden Södra ska fungera på bästa sätt och lyckas med målsättningen - de sjuka barnens bästa i centrum - har vi ett antal stödgrupper som fokuserar på specifika frågor.

Rekreation & boende

Under och efter sjukdomstiden är familjen i extra stort behov av att göra saker tillsammans. Det finns dessutom extra stort behov av att träffa andra som har varit i samma eller liknande situation.

Lunds Universitetssjukhus

På sjukhusen

De 45-55 barn som varje år insjuknar i cancer i den södra delen av Sverige vårdas och behandlas till största delen på avdelning 62 eller 64 på Barn och Ungdomssjukhuset i Lund. Utöver detta finns hemortssjukhusen som hjälper till och tar hand om många komplikationer.

Några av Barncancerfonden Södras sponsorer

                   friends of executive