Litium kan skydda hjärnan vid strålbehandling

Många barn som strålbehandlas för hjärntumör drabbas av kognitiva komplikationer som påverkar skolgången. Preliminära studier visar att litium kan minska strålskador och återskapa skadade nervceller.

När ett barn drabbas av hjärntumör är strålning ofta en del av behandlingen. Strålbehandling tar effektivt död på cancercellerna men den kan även skada friska celler. För barn, vars hjärnor fortfarande utvecklas, kan detta leda till skador som påverkar till exempel minnet, inlärningsförmågan och koncentrationsförmågan.

Professor Klas Blomgren vid Karolinska institutet har länge studerat vilka effekter strålbehandling av hjärntumörer kan ha på barns kognitiva förmågor.

− Vi vet att ju yngre patienterna är när de strålas, desto större blir konsekvenserna. Det är permanenta skador men ny kunskap visar att man faktiskt kan göra något åt det och delvis läka skadorna, säger Klas Blomgren.

Läkemedlet litium har länge använts för att behandla bipolär sjukdom. På senare år har flera olika studier gjorts som visar att läkemedlet även kan ha positiva effekter på behandlingen av andra sjukdomar i hjärnan. Klas Blomgren och hans forskargrupp försöker nu ta reda på vilka effekter som behandling med litium kan ha i samband med strålbehandling av hjärntumörer hos barn. I studier gjorda på möss och råttor har de kunnat visa att litium skyddar stamceller från akut strålskada. Stamceller finns i den del av hjärnan som kallas hippocampus som styr bearbetning av information och är viktig för att skapa minnen.

Förutom att skydda stamceller har forskarna även kunnat visa att litium kan påskynda läkningen av redan skadade stamceller. Även den hormonbrist som de flesta råkar ut för efter strålbehandling ser ut att motverkas av litium, enligt studierna som har gjorts på möss och råttor. Nästa steg är att göra kliniska studier, där barn som drabbats av hjärntumör ges en möjlighet att delta i studien. Något forskargruppen hoppas kunna starta under nästa år.

– Vi hoppas att studierna ska visa att litium gör att hjärnan blir kognitivt mer välbevarad och inte tappar intellektuell förmåga i samma utsträckning, säger Klas Blomgren.

I den kliniska studien planerar de att ge litium före, under och efter strålbehandling till barn som drabbats av hjärntumör. Klas Blomgren berättar att forskare i Kanada redan har genomfört en studie där barn med en ovanlig variant av tumörformen medulloblastom, som inte är känslig för strålning, har fått litium i samband med strålbehandling. Resultatet visade att litiumet då bidrog till att öka anti­tumöreffekten av strålningen, samtidigt som det inte gav några biverkningar. Det är positiva resultat som stärker Klas Blomgrens förhoppning att litium kan komma att bli en viktig komponent i behandlingen av hjärntumörer i framtiden.

– Litium verkar vara den perfekta medicinen – den är bra för hjärnan men dålig för tumören. Den skyddar friska celler men inte sjuka, snarare visar studier att den kan göra att tumör celler i vissa fall blir mer strålkänsliga, säger han.

För att kunna avgöra om litiumet har haft någon positiv inverkan kommer forskarna att göra neuropsykologiska tester två och fem år efter behandlingen med litium.

– Vi kommer att kunna få en bra indikation redan efter två år. Men det kommer att dröja fem år innan vi vet säkert, säger Klas Blomgren.