En halv miljon förbättrar behandlingen för cancersjuka barn

För en halv miljon kronor kan Barncancerfonden finansiera arbetet för en vårdplaneringsgrupp under ett år. Vårdplaneringsgrupperna tar fram och står bakom standardiserade behandlingsprotokoll som läkarna följer vid behandlingen. De vanligaste diagnoserna har egna behandlingsprotokoll.

– Många protokoll som vi arbetar med är samtidigt en eller flera vetenskapliga studier. Alla våra protokoll är resultat av att man tidigare har registrerat och analyserat vad som har hänt under behandlingen, säger Mats Heyman, överläkare och ansvarig för svenska Barncancerregistret vid Karolinska institutet.

Protokollen bygger på internationella forskningssamarbeten och följs hela tiden upp för att undvika allvarliga biverkningar av medicinerna. Varje vårdplaneringsgrupp innehåller experter inom ett visst område av barncancer.

I dag finns sex vårdplaneringsgrupper, med representanter från varje barncancercentrum. Varje vårdplaneringsgrupp innehåller specialister från alla yrkesgrupper som är verksamma vid barncancercentrumen. Deras uppgift är också att se till att den svenska barncancervården hela tiden följer de senaste vetenskapliga upptäckterna och håller den högsta internationella standarden.

Grupperna diskuterar även särskilt svåra fall där patienten behöver annan behandling än den vanliga.