200 000 räcker till telefonstöd åt drabbade familjer

Barncancer är den vanligaste dödsorsaken för barn upp till 14 år. Behandlingen är lång och hård. För 200 000 kronor kan Barncancerfonden bekosta en telefonjour under ett år. Dit kan anhöriga som drabbas av ångest och oro ringa dygnet runt och få stöd av utbildad personal.

Barncancerfonden erbjuder ett nationellt samtalsstöd med legitimerade psykoterapeuter och psykologer via ett journummer hos stiftelsen S:t Lukas Sverige.

Tanken är att familjer och anhöriga som befinner sig i kris och som behöver hjälp och stöd ska kunna lyfta luren och få prata med en av S:t Lukas terapeuter. Oavsett om det är helg eller vardag, mitt på dagen eller mitt i natten. Samtalen är avgiftsfria upp till 45 minuter för medlemmar i Barncancerfonden.

200 000 kronor räcker till att hålla telefonjouren öppen under ett helt år.

– När ett barn insjuknar i cancer blir det tungt för alla och speciellt för föräldrarna. Den här tjänsten finns tillgänglig dygnet runt. Alla som är 18 år eller äldre är välkomna att ringa, även drabbade ungdomar och unga vuxna och deras syskon kan ringa om de känner att de behöver redskap och stöttning, säger Kärstin Ödman Ryberg på Barncancerfonden.

Drabbade familjer som hon har pratat med är positiva till tjänsten.

– De känner att de har fått ett stöd och hjälp. Det kan handla om att få verktyg i just den stunden för att börja nysta och bena upp det som känns jobbigt men det kan även fungera långsiktigt.