Webb-TV

Våra filmer tas fram i syfte att öka kunskapen om barncancer, samt att öka omgivningens förståelse för barnens livssituation.

Dela och sprid gärna våra filmer, eller bädda in dem på din blogg eller webbsida.

På Barncancerfondens ungdomsstormöte träffas cancerdrabbade ungdomar från hela landet för att umgås, utbyta erfarenheter och ha roligt tillsammans. Även syskon är välkomna. Lägret arrangeras i samarbete med Barncancerfondens sex regionala föreningar.

Barncancerfondens syskonstödjare är resurspersoner vars viktigaste uppgift är att se syskonen till de som blivit sjuka. Syskonstödjarna försöker tillföra något vanligt i en situation som är allt annat än vanlig. Syskonstödjarna finns vid landets sex barncancercentra och ingår i den stödgrupp som finns runt familjen.

På Almers Hus i Varberg kan barn med cancer och deras familjer få några dagars avkoppling och träffa andra familjer i samma situation. Huset ägs av Barncancerfonden som också bekostar resa och boende.

Ågrenska är ett kompetenscenter där personer med sällsynta diagnoser och deras familjer får träffa både andra i liknande situation och experter på sjukdomen.

Detta är filmen om Linda och Josefin. De är de första att testa Barncancerfondens peer support. Josefin fick sin sista behandling i januari förra året, Linda för tolv år sedan.