Yvonne Nordlind är ny chef för Barncancerfondens verksamhet som ger råd och stöd till familjer som drabbats av barncancer. Foto: Magnus Glans

Yvonne Nordlind till Barncancerfonden

Yvonne Nordlind blir ny chef för avdelningen Råd och stöd på Barncancerfonden. Hon har lång erfarenhet från såväl ideell sektor som internationella storföretag. I sin nya roll ska Yvonne driva och utveckla den del av verksamheten som ger stöd till familjer som drabbats av barncancer.

Senast kommer Yvonne Nordlind från rollen som kommunikationschef på Civil Rights Defenders, en internationell organisation som arbetar för mänskliga rättigheter. Yvonne har även lång erfarenhet som kommunikations- och marknadschef från internationella storföretag som AT&T, Sun och Ericsson och har varit med och utvecklat flera startup-företag inom IT-branschen, bland annat som medgrundare till Bostream.

I fem år var Yvonne ansvarig för att bygga upp och utveckla kommunikations- och insamlingsarbetet inom Stockholms stadsmission. Under Yvonnes ledning fördubblades insamlingen och Stockholms stadsmission utvecklades till att bli en av ideell sektors mest förtroendeingivande organisationer.

– Jag är enormt glad att få möjlighet att arbeta med en så oerhört viktig och engagerande fråga. Här får jag leda en verksamhet som verkligen kan göra skillnad för drabbade barn, syskon och föräldrar. Fler och fler barn överlever lyckligtvis sin cancer, men det ställer högre krav på uppföljning och rehabilitering. Jag vill synliggöra de utmaningar och svårigheter som den drabbade familjen ofta ställs inför, och lyfta fram det fina arbete som Barncancerfonden gör på området, säger Yvonne Nordlind.

­– Den verksamhet som Yvonne nu ansvarar för ger råd och stöd till drabbade barn och deras familjer både under och efter sjukdomstiden. Med mer än 1 000 insjuknade barn med cancer i Sverige och allt fler barn som överlever är den verksamheten oerhört viktig. Det är med stor glädje att jag välkomnar Yvonne till oss på Barncancerfonden, säger Isabelle Ducellier, generalsekreterare på Barncancerfonden.

Barncancerfonden bekämpar barncancer genom forskning och arbetar för att drabbade barn och deras familjer får den vård och det stöd de behöver. 2017 samlade Barncancerfonden in totalt 425 miljoner kronor. De insamlade medlen används till Barncancerfondens tre ändamål: forskning och utbildning, råd och stöd samt information.