”Vi vill engagera Sverige för cancerdrabbade barn”

Fredagen den 26 augusti drar Svenska Postkodlotteriet igång i TV4. Det är ett prenumerationslotteri där du kan vinna på din bostadsadress – själv eller tillsammans med hela grannskapet – och där överskottet går till ett gott ändamål. Barncancerfonden, som står för omkring 90 procent av barncancerforskningen i Sverige, är förmånstagare tillsammans med Rädda Barnen och Världsnaturfonden WWF. 

- Programmet ger nya möjligheter att skapa engagemang för angelägna frågor, säger Eva Gillström, arbetande styrelseordförande i Barncancerfonden.Vi vill engagera Sverige för cancerdrabbade barn. 

Omkring 300 barn i Sverige insjuknar i cancer varje år och tack vare intensiva forskningsinsatser överlever idag tre av fyra barn. Barncancerfondens vision är att alla barn som insjuknar ska bli friska. 

-Eftersom Barncancerfondens verksamhet endast bedrivs med hjälp av gåvor från privatpersoner, företag och organisationer är det viktigt för oss att utveckla vårt insamlingsarbete kontinuerligt. Med Postkodlotteriets hjälp kan vi ge ytterligare stöd till barncancerforskningen i Sverige. 

Svenska Postkodlotteriet är ett prenumerationslotteri med en unik lottnummeruppbyggnad, som baseras på den gatuadress du som prenumerant bor på. Konceptet för lotteriet har funnits i Holland sedan 1989 där det blivit stor succé och genererat mer än motsvarande 16 miljarder kronor till välgörande ändamål. 

För mer information, kontakta: 
Eva Gillström, arbetande styrelseordförande, Barncancerfonden 
Telefon: 070-525 58 80, e-post: eva.gillstrom@barncancerfonden.se 

Anna Bergén, informationsansvarig, Barncancerfonden 
Telefon: 08-584 209 00, 070-525 58 13, e-post: anna.bergen@barncancerfonden.se 

Frågor om TV-format och andra tekniska detaljer om lotteriet hänvisas till: 
Niclas Lövkvist, presschef, Svenska Postkodlotteriet 
Telefon: 0709-15 25 90, e-post: niclas@agency.se