Unga med komplikationer efter cancer får hjälp till jobb

Barncancerfonden har inlett ett samarbete med Peritos ungdomsrekrytering för att underlätta steget in på arbetsmarknaden för unga vuxna barncanceröverlevare (19-30år) med kognitiva eller psykiska svårigheter.

Många av de barn och unga som behandlas för cancer lever med sena komplikationer till följd av sjukdomen och eller behandlingen. Barn som behandlats för hjärntumör får ofta kognitiva funktionsnedsättningar och forskning visar att många som överlevt cancer som barn drabbas av depression eller annan psykisk ohälsa senare i livet. Detta kan göra det svårt att komma in på arbetsmarknaden, man behöver kanske extra förståelse från arbetsgivaren eller möjlighet att arbeta deltid.

Genom Barncancerfondens samarbete med Peritos ungdomsrekrytering kan nu vuxna barncanceröverlevare mellan 19-30 år, som förvärvat en kognitiv funktionsnedsättning och eller är drabbad av psykisk ohälsa, få chans till coachning och arbetslivserfarenhet.

– Det är ett pilotprojekt som vi nu drar igång, främst i Stockholmsområdet men det finns också möjlighet för överlevare i Göteborgstrakten och Skåne att söka. Förhoppningen är att satsningen kan leda till anställning för personer som annars kan ha det svårare att få jobb p.g.a sin sjukdomshistoria. Vi hoppas att vi efter pilotprojektet kan utveckla samarbetet och göra modellen tillgänglig för barncanceröverlevare med sena komplikationer i hela landet, berättar Marika Cassel på Barncancerfondens avdelning Råd och stöd.

Metoden
Peritos ungdomsrekrytering erbjuder företag en möjlighet att rekrytera medarbetare som vanligtvis har svårt att hitta ett arbete. Under ett års introduktionsanställning coachar Peritos företaget och medarbetaren. Medarbetaren får också stöd för att lära sig arbetsuppgifterna, förstå kraven i arbetslivet och hitta lösningar på de utmaningar som dyker upp. Samtidigt stödjer Peritos företagen i deras roll som arbetsledare för medarbetaren, både i det dagliga arbetet och genom utbildningsinsatser.

Deltagare till pilotprojekt 
Till piltotprojektet söker Barncancerfonden just nu 10-15 personer i Stockholmsområdet (men även boende i Göteborgstrakten och Skåne kan ha möjlighet att boka in en träff) som efter en cancersjukdom i barndomen har haft svårt att komma in i arbetslivet med anledning av en funktionsnedsättning och/eller psykisk ohälsa.

För mer information, vänligen kontakta:
Marika Cassel, Barncancerfonden Råd och stöd
E-post: marika.cassel@barncancerfonden.se
Telefon: 08-584 209 38

Om samarbetet med Peritos på Barncancerfondens webbplats.