Två forskare i Halland får närmare en miljon

Två forskare i Halland, Torben Ek och Petra Svedberg, har i hård konkurrens tagit hem forskningsanslag på närmare en miljon kronor från Barncancerfonden. Under 2014 anslår Barncancerfonden 84 miljoner i projektanslag till forskning om barncancer. Därmed sprängs för första gången drömgränsen på 75 miljoner – och det med råge. – Forskning är en långsiktig verksamhet. Att ha finansieringen tryggad gör att vi kan koncentrera oss på att nå resultat som hjälper både de cancersjuka barnen och deras familjer, säger Torben Ek, överläkare vid Hallands sjukhus.

Ungefär 300 barn och ungdomar insjuknar varje år i cancer i Sverige – i hela världen är siffran 250 000. De vanligaste formerna av barncancer är leukemier och hjärntumörer, cancertyper som tillsammans står för mer än hälften av alla diagnoser.

I Halland går under två år 880 000 kronor till forskning i syfte att konkret förbättra situationen för drabbade barn och deras familjer. Överläkare Torben Eks studier är koncentrerade kring frågor som rör vaccinationsskydd hos barn som behandlats för olika former av cancer.

– Målet är att på vetenskaplig grund formulera riktlinjer för vaccinationer efter vissa cancerdiagnoser, förklarar Torben Ek. Vi har tidigare studerat hur immunsystemet påverkas, men vissa nya behandlingar gör att det kan ta flera år för immunförsvaret att återhämta sig. Här behövs mer kunskap för att kunna skapa bättre riktlinjer för vaccinationer och för att förebygga infektioner hos de cancerbehandlade barnen.

Stärker barns möjlighet att påverka vården
Docent Petra Svedbergs forskning handlar om att hitta sätt att stärka barns möjlighet att påverka och ge röst åt upplevelser i mötet med vården. I det här projektet ska hon utveckla och testa ett internationellt kommunikationshjälpmedel som kan bli ett viktigt stöd. Bakgrunden är att ett traditionellt vårdsamtal vid ett barns cancersjukdom domineras av vårdgivare och föräldrar.

– Att stödja barns roll och betydelse i det här samspelet är viktigt, säger Petra Svedberg vid Högskolan i Halmstad. Det underlättar också övergången till både vuxenlivet och vuxensjukvården.

Barncancerfondens totala projektanslag för 2014 omfattar flera breda forskningsfält. Stora satsningar görs på forskning om leukemi, hjärntumörer och cancer i nervsystemet. Även helt nya initiativ för att stärka forskningsområdet tas. Totalt får 85 forskare över hela landet del av de rekordstora anslagen till forskningsprojekt om barncancer.

– Det är generösa gåvor från både privatpersoner och företag som möjliggör finansieringen av extra många lovande projekt, säger Olle Björk, generalsekreterare för Barncancerfonden. Vi har både slagit insamlingsrekord och samtidigt kunnat använda delar av vårt kapital för att klara våra ambitiösa initiativ.

Barncancerfonden fortsätter att vara den enskilt största finansiären av svensk barncancerforskning. Forskningsanslagen utses i nationell konkurrens en gång per år. Ansökningarna bedöms av Barncancerfondens forskningsnämnder som även tar hjälp av externa specialister samt av representanter från Barncancerfondens medicinska arbetsgrupp.

Sedan Barncancerfonden bildades för drygt 30 år sedan har närmare 2 miljarder kronor gått till den svenska forskningen om barncancer.

För mer information, vänligen kontakta:
Torben Ek, överläkare, Hallands sjukhus
Telefon: 0706-16 92 84

Petra Svedberg, docent, Högskolan i Halmstad
Telefon: 0731-51 05 15

Marika Cassel, Forskningssamordnare, Barncancerfonden
Telefon: 08-584 209 38
E-post: marika.cassel@barncancerfonden.se

Ylva Andersson, PR-chef, Barncancerfonden
Telefon: 08-584 209 06
E-post: ylva.andersson@barncancerfonden.se