Två barncancerföreningar blev en

Efter noggrant övervägande har nu Barncancerföreningen Gävle-Dala och Barncancerföreningen i Uppsalaregionen blivit en. Den nya föreningens namn är Barncancerföreningen Mellansverige.

- Den främsta anledningen till fusionen är att vi vill se till att alla familjer får lika bra stöd oavsett var i landet de bor, säger Carina Wallenborg, nytillträdd ordförande i föreningen Mellansverige och tidigare ordförande i Gävle-Dala. Denna grundprincip är oerhört viktig i Barncancerfondens och Barncancerföreningarnas verksamhet. 

Föreningarna i Gävle-Dala och Uppsala knöt båda sina verksamheter till barnonkologin vid Akademiska sjukhuset och det skapade ibland förvirring hos familjerna kring vilken förening de skulle tillhöra. Det har hänt att familjer och aktivteter har fallit mellan stolarna. Sammanslagningen medför att det nu finns sex verksamma barncancerföreningar i Sverige, alla anslutna till var sitt barnonkologiskt center. 

Barncancerfondens föreningssamordnare har tillsammans med de båda föreningarna jobbat med att ta fram nya stadgar och lösa praktiska frågor. 

Lennart Carlsson, avgående ordförande i Barncancerföreningen i Uppsala, tycker att sammanslagningen är en naturlig övergång till ett bättre och mer effektivt arbetssätt med barnen och deras föräldrar. 

För mer information, kontakta: 
Carina Wallenborg, ordförande i Barncancerföreningen Mellansverige, 073-0363867, carina.wallenborg@telia.com 
http://www.barncancerfonden.se/Mellansverige 

Anders Petersson, föreningssamordnare Barncancerfonden, 08-584 209 33, anders.petersson@barncancerfonden.se 

Jessica Runemark, informatör Barncancerfonden, 08-584 209 24, jessica.runemark@barncancerfonden.se

Fakta barncancerföreningarna
Barncancerfondens medlemmar är sex barncancerföreningar som stöttar familjer vars barn drabbats av cancer. De arbetar självständigt inom sina geografiska regioner och bedriver stödgrupper inom olika verksamhetsområden. Varje förening har egen styrelse, egen ekonomi och eget 90-konto. Barncancerföreningen Mellansveriges pg är 90 00 10-0.