Tio forskare får 20 miljoner kronor till barncancerforskning

Barncancerfonden har beviljat tio nya forskartjänster till ett sammanlagt värde av 20 miljoner kronor. Det innebär att Barncancerfonden för närvarande finansierar 36 forskartjänster inom barncancerområdet. Barncancerfonden har i år satsat särskilt på yngre forskare - åtta av de tio tjänsterna är så kallade post-doc tjänster för forskare som nyligen disputerat.

Barncancerfonden finansierar idag merparten av svensk forskning inom barncancerområdet, vilket har bidragit till Sveriges ledande roll inom forskning och vård av cancersjuka barn. Sedan starten 1982 har Barncancerfonden bidragit med närmare 750 miljoner kronor till forskningen. 

- Forskartjänsterna är en långsiktig satsning och en viktig del i Barncancerfondens stöd till forskningen, säger Johan Hederstedt, styrelseordförande i Barncancerfonden. Vi vill tacka alla givare som har gjort det möjligt för dessa forskare att specialisera sig inom barncancer. Det ger hopp till de cirka 300 barn i Sverige som årligen drabbas av cancer och deras familjer.

Årets satsning på unga forskare är viktig för Barncancerfonden. Det ska skapa bättre förutsättningar för att behålla kompetensen i Sverige och säkerställa en återtillväxt av forskare inom barncancerområdet. En av de unga forskare som beviljas anslag i år är Marcus Järås från Lunds Universitet. Hans forskning studerar så kallade fusionsgener och de signalvägar som dessa aktiverar vid barnleukemi, som är den vanligaste formen av cancer hos barn. Denna forskning kan förhoppningsvis underlätta utvecklingen av mer målstyrda behandlingsformer av leukemi i framtiden.

- Det är mycket roligt att få detta erkännande och kunna arbeta vidare. Forskning kring tumörspecifika terapier inom leukemi är mycket viktig just inom barncancerområdet och kan förhoppningsvis i framtiden ge många barn som drabbas av cancer ett betydligt bättre liv, säger Marcus Järås.

I årets omgång inkom totalt 34 ansökningar, 33 inom biomedicinsk vetenskap och en inom vårdvetenskap inklusive psykosocial forskning. De tio beviljade tjänsterna gäller biomedicinsk vetenskap. 
För mer information, kontakta: 

Johan Hederstedt, styrelseordförande Barncancerfonden, 070-280 80 00, johan.hederstedt@gaialeadership.se

Rigmor Engerstam, press/information Barncancerfonden, 08-584 209 24, rigmor.engerstam@barncancerfonden.se 

Marcus Järås, Ph D, Lunds Universitetssjukhus, avdelningen för klinisk genetik, 073-656 64 52, marcus.jaras@med.lu.se

Forskartjänster, 6 år
Heltid
Marie Arsenian Henriksson, Karolinska Institutet
Neuroblastoma: Functional significance of neural specific non-coding RNAs in malignant development and strategies for tailored therapy

Halvtid
Jacek Winiarski, Karolinska Institutet
Stamcellstransplantation till barn: Hur skall komplikationer förebyggas och behandlas och hur skall vi följa upp och stödja barnet och familjen?
Post-doc tjänster, 2 år
Aurélie Baudet, Lunds universitet
Identifiering av tillväxtreglerande mekanismer i leukemistamceller - terapeutiska implikationer för barnleukemi

Karin Brännvall, Uppsala universitet
PDGF and other growth regulatory genes in cancer and neural stem cells

Maria Ferletta, Uppsala universitet
Funktionella studier av gener uttryckta i neurala stamceller i experimentella hjärntumörer

Marcus Järås, Lunds universitet
Identifiering och funktionell karakterisering av kandidatgener för målinriktade terapier i barnleukemi

Mikael Lindberg, Karolinska Institutet
Fusionsproteiners roll vid akut lymfatisk leukemi (ALL)

Yoshiaki Sato, Göteborgs universitet
Kan kognitiva svårigheter efter strålbehandling av den växande hjärnan förklaras av stamcellsdysfunktion och förlust av progenitorer?

Daiana Vasilcanu, Karolinska Institutet
Insulin-like growth factor type 1 receptor (IGF-1R) inhibition: a novel approach in the therapy of chraniopharyngioma and Ewing’s sarcoma

Marina Vita, Karolinska Institutet
Tailored Neuroblastoma Therapy. The MYCN oncoprotein as a target for a novel, specific cancer treatment