Thorbjörn Larsson slutar som generalsekreterare för Barncancerfonden

Barncancerfondens generalsekreterare Thorbjörn Larsson har meddelat styrelsen att han lämnar sitt uppdrag. Efter nära tre och ett halvt år som generalsekreterare kommer Thorbjörn att avgå från Barncancerfonden efter att ha genomfört huvuddelen av de mål som sattes upp när han rekryterades. Thorbjörn som nyligen fyllde 65 kommer efter 30 år som operativ chef i stället att skapa utrymme för andra uppdrag, samt tillbringa mer tid med barn och barnbarn.

Thorbjörn Larsson rekryterades 2018 med uppdraget att strategiskt utveckla Barncancerfondens arbete, med fokus på en ny forskningsfinansieringsstrategi, ökad insamling, utvecklad stödverksamhet och samhällspåverkan.

– Jag har precis fyllt 65 år och styrelsen har alltid vetat att jag haft en bortre tidsgräns. Jag antog uppdraget med målsättningen att öka Barncancerfondens förmåga att stödja drabbade nu och i framtiden så att fler ska kunna överleva och leva ett bra liv. Det har framför allt handlat om en ny strategi för forskningsfinansiering, nya och innovativa stöd till drabbade, att påverka politiken så att drabbade ska kunna leva ett gott liv, och att öka vår förmåga att samla in pengar till denna verksamhet. Det är med stolthet jag kan konstatera att allt detta nu är på plats. Det är också rätt tidpunkt för någon annan att ta arbetet vidare och för mig att låta livet ta en ny riktning, säger Thorbjörn Larsson, avgående generalsekreterare för Barncancerfonden.

Thorbjörn Larsson arbetar fram till den 31 maj då en tillförordnad generalsekreterare tar över. Vem detta blir meddelas av styrelsen inom kort. Rekryteringsprocessen för en ny ordinarie generalsekreterare inleds omgående.

– Barncancerfonden har höjt sin ambition de senaste åren och åstadkommit resultat med stor betydelse för barncancerforskningen och drabbade barn och familjer. Thorbjörn har varit avgörande i det arbetet och styrelsen riktar ett varmt tack till Thorbjörn för alla insatser. Arbetet fortsätter nu i den inslagna riktningen och jag vet att våra kompetenta chefer och medarbetare kommer att ta Thorbjörns arbete vidare, säger styrelsens ordförande Jens Schollin.

Under 2021 antog Barncancerfonden ett nytt idéprogram och organiserade sig för att möta nya högt ställda mål. Dessutom samlade organisationen in drygt 500 miljoner kronor under 2021, det bästa resultatet i organisationens 40 åriga historia.

– Efter snart 30 år i ledande och operativa befattningar ser jag fram emot en tillvaro där jag i högre grad kommer att kunna styra min egen tid och där jag får utrymme att ta mig an nya strategiska utmaningar. Att bidra till en positiv samhällsförändring, höjd kvalitet i vården och sociala insatser ligger mig mycket varmt om hjärtat, säger Thorbjörn Larsson.