Svensk barncancerforskning i fokus i internationellt samarbete – 100.000 barn kan räddas varje år genom bättre vård

Stora framsteg görs inom behandlingen av barncancer. Svensk vård och forskning har en central roll i ett internationellt perspektiv. I Sverige kan uppemot 80 procent av barnen botas, medan siffran för många andra länder är mindre än 50 procent. 100.000 barn skulle kunna räddas varje år med en tidig diagnos och bra behandling, enligt International Confederation of Childhood Cancer Parent Organisation, ICCCPO. 

Det internationella perspektivet står i fokus när Barncancerfonden i år arrangerar en fotoutställning på den internationella barncancerdagen den 15 februari. Cancersjuka barn från hela världen visar sina egna bilder och utställningen går under namnet ”Through My Eyes”. 

Barncancerfonden vill visa att vården skiljer sig åt i världen och förutsättningarna varierar stort mellan olika länder. Ett omfattande internationellt samarbete pågår för att rädda fler liv och förbättra situationen i andra länder. Problemen kan vara av olika karaktär: dyra mediciner, andra sjukdomar, brister i vården. 

– Varje land måste arbeta efter sina förutsättningar. I många länder finns problem med undernäring och barnen klarar inte den behandling som krävs. I andra länder saknas mediciner, eller är väldigt dyra. Men det är också glädjande att se de framsteg som görs, exempelvis i Polen som har en snabb utveckling och idag finns med i internationella studier, säger Olle Björk, professor och verksamhetschef vid barncancerforskningsenheten på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm. Han deltar själv i många internationella samarbeten. 

Sverige är ett föregångsland också när det gäller föräldrarnas deltagande. I många andra länder finns en annan kultur där barnen lämnas på ett sjukhus och föräldrarna får begränsad information och dåliga möjligheter att besöka sitt barn under vårdtiden. 

– Vår syn är att vi inte bara tar emot ett sjukt barn, vi tar emot en hel familj. Vi menar att alla mår bättre av att delta och få information om vad som sker. Det finns mycket att göra inom detta område, även på svensk mark med invandrarfamiljer, menar Olle Björk. 

Under evenemanget i Stockholm på den internationella barncancerdagen står det internationella perspektivet i fokus. Förutom fotoutställningen ”Through My Eyes”, kommer Barncancerfondens ordförande Johan Hederstedt att tala om situationen för de sjuka barnen i världen. 

– Bekämpande av barncancer i alla former kan inte ses bara från ett strikt svenskt perspektiv. Våra goda kunskaper och erfarenheter om struktur, organisation, behandling och eftervård ska komma till gagn för att kunna hjälpa sjuka barn i andra länder. Kunskaper om andra länders cancersjuka barn har även stor betydelse för behandlingen av våra barn i ett allt mer mångkulturellt Sverige, säger Johan Hederstedt. 

Vid evenemanget i Stockholm kommer Barncancerfonden också att dela ut ett journalistpris. Tävlingen utlystes under förra året och priset kommer att tilldelas årets bästa tryckta reportage om barncancer. 

Notera: Media är välkomna att delta vid evenemanget och utställningen den 15 februari. En pressinbjudan kommer att skickas inom kort. 
För mer information, kontakta: 
Johan Hederstedt, ordförande i Barncancerfondens styrelse, 070-280 80 00, johan.hederstedt@barncancerfonden.se 

Johanna Perwe, press/information Barncancerfonden, 08-584 209 06, johanna.perwe@barncancerfonden.se 

Olle Björk, professor och verksamhetschef vid barncancerforskningsenheten på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm, 070-656 80 10