Stor oro när ett syskon dör i cancer

Ett barn känner stor oro i samband med att ett syskon dör i cancer. Det visar en ny studie som undersökt barns egna upplevda behov och de problem som uppstår i samband med att de förlorar en bror eller syster i en cancersjukdom. 

Studien är inspirerad av fenomenologi och livsvärldsteori med syskonets livsvärld i fokus. Den baseras på frågor som ställts till ett tiotal syskon till patienter som vårdats på Barnonkologen Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. 

Ur intervjuerna utvecklades ett antal kategorier som i stora drag var gemensamt för alla syskon. Det var missnöjda med information och stöd, kände sig ensamma i sina upplevelser och reagerade genom ilska, avundsjuka och oro. Därför hade de extra stort behov av egna frizoner och möjlighet att sörja och bevara minnet av det döda syskonet på sitt eget sätt. 

Intervjuerna är en delstudie av totalt fyra, som ska resultera i en avhandling om syskons behov, problem samt upplevelser i samband med att deras bror eller syster är under cancerbehandling, har avslutat sin behandling och i de fall barnet dött. 

Studien är skriven av Margaretha Nolbris, barnsjuksköterska och doktorand vid Institutionen för Omvårdnad Sahlgrenska Akademin i Göteborg, tillsammans med Anna-Lena Hellström som är barnsjuksköterska och klinisk lektor. I juli 2005 publicerades resultaten i Journal of Pediatric Oncology Nursing (Nolbris, M. & Hellström, A-L (2005). Siblings' Needs and Presume When a Brother or Sister Die of Cancer. July, Journal of Pediatric Oncology Nursing, July-August; 22, 4, 227-233). 


För mer information, kontakta: 
Margaretha Nolbris, barnsjuksköterska på barnonkologen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus samt doktorand vid Institutionen för Omvårdnad, Sahlgrenska Akademin i Göteborg. 
Mobil: 0739-838 737 
E-post: margaretha.nolbris@vgregion.se 

Johanna Perwe, information/press, Barncancerfonden 
Telefon: 08-584 209 06 
E-post: johanna.perwe@barncancerfonden.se