Stor nationell satsning kring svårbotade barncancersjukdomar

Barncancerfonden satsar 100 miljoner kronor på nationellt forskningsnätverk 

Barncancerfonden har beslutat att stödja ett nationellt forskningsnätverk kring neurala barncancertumörer av typen neuroblastom och tumörer i centrala nervsystemet. Två av landets ledande barncancerforskare lägger tillsammans med Barncancerfonden grunden för att samordna och stimulera forskningen för att öka överlevnaden och livskvaliteten hos barn med dessa sjukdomar. Barncancerfonden planerar att lägga 100 miljoner kronor på forskningen under en period på fem till tio år. 

Barncancersjukdomar av typen nervcellstumörer har under de senaste åren inte kunnat visa på lika bra behandlingsresultat som många andra typer av barncancer, som till exempel leukemi. Överlevnaden är idag cirka 50 procent. Risken för svåra biverkningar och handikapp är dessutom hög. Statistiken visar att neurala tumörer, som neuroblastom eller tumörer i det centrala nervsystemet, utgör majoriteten av de tumörer som barn drabbas av och det är därför viktigt att behandlingsresultaten blir bättre.

– Barncancerfonden kan genom detta nätverk ge bättre villkor för alla barn som drabbats av denna cancerform och i synnerhet barn med svåra biverkningar som beror på sjukdomen och behandlingen, säger Olle Björk, generalsekreterare på Barncancerfonden. 

Dessa cancerformer har flera kliniska och biologiska likheter med varandra, vilket gör att en samlad forskningsinsats kan innebära flera möjliga synergieffekter. Barncancerfonden stödjer idag många forskare och projekt inom dessa områden, men genom koordinering och samverkan av dessa insatser kan nyttan av forskningen öka ytterligare.

– Genom bättre samordning av existerande forskningsprojekt får vi möjlighet att stärka och utveckla forskningsområdet. Det innebär också att vi kan överblicka forskningen och se inom vilka specifika områden det behöver initieras nya projekt, säger Birgitta Lannering, barncancerläkare och forskare vid Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus och Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

Namnet på det nya nätverket är NBCNS, Neuralt BarnCancerNätverk i Sverige. Birgitta Lannering kommer att leda nätverket tillsammans med Per Kogner som är barncancerläkare och forskare vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus och Karolinska Institutet. Barncancerfonden investerar cirka 3,2 miljoner kronor för att bygga upp det nya nätverket under 2007 och 2008 och cirka 100 miljoner kronor på fem till tio års sikt på forskningen som bedrivs inom området. 


För mer information, kontakta: 

Olle Björk, generalsekreterare Barncancerfonden, 08-584 209 10, 
olle.bjork@barncancerfonden.se

Birgitta Lannering, barncancerläkare och forskare på Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus i Göteborg, 031-343 52 24, 0702-500 771, birgitta.lannering@vgregion.se

Per Kogner, barncancerläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus och forskare vid Karolinska Institutet, 08-5177 35 34, 070-571 39 07, per.kogner@ki.se 

Johanna Perwe, informatör Barncancerfonden, 08-584 209 28,
johanna.perwe@barncancerfonden.se