Stöd och samtal viktig hjälp för föräldrar som mist sitt barn i cancer

Föräldrar som mist ett barn i cancer får stor hjälp av att prata med vårdpersonal eller anhöriga. Det är av avgörande betydelse för att bearbeta sorgen, visar en svensk studie där 449 föräldrar deltog. Närmare två tredjedelar av föräldrarna hade arbetat sig igenom sorgen fyra till nio år efter förlusten. Det visade sig också att vårdpersonalens insatser redan under barnets sjukdomstid är viktigt för sorgearbetet.

Studien, som är finansierad av Barncancerfonden, är genomförd vid Karolinska Institutet av Ulrika Kreicbergs. 449 föräldrar deltog i enkätstudien – det är 80 procent av de totalt 561 föräldrar som mist ett barn i cancer åren 1992 till 1997 i Sverige. Föräldrarna fick svara på frågor om – och i vilken utsträckning – de arbetat sig igenom sorgen. Studien publicerades i Journal of Clinical Oncology i augusti i år.

- Resultatet visar att de flesta föräldrar arbetat sig igenom sin sorg fyra till nio år efter förlusten av sitt barn. Studien visar också hur viktigt det är med samtal och stöd under en lång period, från sjukdomstiden till många år senare, säger Ulrika Kreicbergs, forskare vid Karolinska Institutet.

Frågorna kring livet efter sjukdomstiden är viktiga för Barncancerfonden som stöder forskning kring eftervård och stödjande behandling. Barncancerfonden deltar också i olika samarbeten för att hjälpa drabbade familjer, till exempel med Almers Hus utanför Göteborg. Föräldrar som mist ett barn kan tillbringa en vecka och prata med andra föräldrar i samma situation.

- Svensk barncancerforskning har gjort fantastiska framsteg, men vi får aldrig glömma att det också finns mörka sidor och familjer som faktiskt förlorat sitt barn. Det är långa och svåra processer som föräldrarna måste ta sig igenom och det är värdefullt för oss att lära oss mer om detta och kunna stödja föräldrarna på bästa sätt, säger Olle Björk, generalsekreterare på Barncancerfonden.

För mer information, kontakta: 

Ulrika Kreicbergs, Med Dr, Karolinska Institutet, 0738-25 59 50, (nås på mobil 001 617 935 4767 från och med 7 november)
ulrika.kreicbergs@ki.se

Olle Björk, generalsekreterare, Barncancerfonden, 08-584 209 10, 
olle.bjork@barncancerfonden.se

Johanna Perwe, pressamordnare, Barncancerfonden, 08-584 209 28,
johanna.perwe@barncancerfonden.se