Stockholms nya cancerplan - för första gången med ett avsnitt om barn

En plan för länets cancervård 2016-2019 har presenterats avStockholms läns landsting. Barncancerfonden Stockholm Gotland har aktivt deltagit i utformning av den nya cancerplanen.

Karin Mellström som varit en av de drivande från föreningen Barncancerfonden Stockholm Gotlands sida är nöjd med att arbetet nu börjar ge resultat.
– Vi har uppskattat att vara delaktiga i arbetet med cancerplanen och är glada över att viktiga frågor kommit upp på bordet, säger Karin Mellström som arbetar med detta tillsammans med Veronica Silfur. Barn med cancer är en liten grupp svårt sjuka patienter som genomgår speciellt tuffa behandlingar, det är lätt att deras speciella behov försvinner när man talar allmänt om cancervård. Vi hoppas att vårt arbete kan synliggöra alla aspekter på barnonkologi och uppmärksamma de frågorna som är mest specifika och akuta. Det kan vara övergången till vuxenvården, diagnosfördröjning och systematisk uppföljning av seneffekter och annat som är unikt för barnonkologin.

Karin Mellström hoppas att patientorganisationer kan samarbeta nationellt för ännu bättre resultat.
– Föreningen Barncancerfonden Stockholm Gotland har verkat som patientförening i det här arbetet och har ledamöter i Patient och Närståenderådet vid RCC Stockholm Gotland, säger Karin Mellström. En stark patientorganisation för barnonkologi behövs och kan göra mycket nytta. Vi har kompetensen, fortsätter hon, och vi måste använda den.

Den nya cancerplanen gäller för 2016–2019 och ska ligga till grund för att utveckla cancervården. Förändringarna ska minska skillnader inom cancervården, minska väntetiderna, stärka bemanningen och stödja forskningen.

I ett pressmeddelande kommenterar Ella Bohlin (KD), landstingsråd med ansvar för cancervård, planen så här:
– Planen blir en utmärkt grund för utvecklingen av framtidens cancervård i länet. För första gången handlar ett helt avsnitt om cancer hos barn. Jag är glad att barncancervården lyfts fram på ett så tydligt sätt, säger Ella Bohlin.

Cancerplanen 2016-2019

Kontaktpersoner för mer information:
Charlotte Wallin, Informatör i Barncancerfonden Stockholm Gotland
Telefon: 076-879 67 39

Karin Mellström
Telefon: 070-230 80 02