Skåningar cyklar för barncancerforskning

Lördagen den 1 augusti startar 100 cyklister från Barn och Ungdomssjukhuset i Lund. De är alla deltagare i cykelloppet Ride of Hope som anordnas för andra året i rad, där målet är att samla in 400000 kronor till Barncancerfonden. Under nio dagar kommer 500 personer cykla från Lund till Stockholm. Några cyklar delsträckor medan andra cyklar hela sträckan på 125 mil.

Deltagarna skänker genom startavgiften 200 kronor per cykeldag till Barncancerfonden. De som ställer upp väljer själva om de vill cykla hela sträckan eller bara en del av den. För att kunna genomföra Ride of Hope har Barncancerfonden hjälp av ett tjogotal lokala cykelklubbar runt om i landet. Alla som är inblandade ställer upp gratis och intäkterna går oavkortat till Barncancerfonden.

- Det viktiga är inte hur långt man cyklar utan att så många som möjligt deltar. Genom att delta i Ride of Hope kan man bidra till mer och bättre barncancerforskning, säger Billy Ydefjäll, projektledare Ride of Hope.

Cykelloppet startar i Lund och går sedan via Halmstad, Göteborg, Skövde, Örebro, Linköping, Katrineholm, Västerås och Uppsala för att slutligen gå i mål på Gröna Lund i Stockholm. Under resans gång kommer cyklisterna passera fem av sex sjukhus i Sverige där barn med cancer behandlas, så kallade barnonkologiska centra.

Första etappen mellan Lund och Halmstad startar 09.00 från Barn och Ungdomssjukhuset i Lund. Vidare gäller följande anslutningspunkter under dagen.

  • Tingvalla, Åstorp - 11.30
  • Efter macken på Hallandsåsen, - 13.00
  • ICA Maxi Flygstaden, Halmstad - 15.00

- Jag har själv varit drabbad i min nära omgivning och därför startade jag detta projekt. Jag ska cykla hela sträckan och det känns fantastiskt att kunna kombinera mitt cykelintresse med en god gärning, säger Gary Fleming, initiativtagare till Ride of Hope.

Deltagande cykelklubbar på ovanstående etapp:
CK Lunedi, Daniel Grass, 0707-565384
Cykelkubben.se, Fredrik Jansson, 0708-220198
Åstorp CK, Antonia Wahlström, 0705-650920

För mer information, vänligen kontakta:
Jessica Runemark, informatör Barncancerfonden, 08-584209 24, jessica.runemark@barncancerfonden.se 
Billy Ydefjäll, företagssamarbeten Barncancerfonden, 08-584 209 32, billy.ydefjäll@barncancerfonden.se
Nicklas Ekstrand, deltagande cyklist som cyklar hela sträckan, 0735-118035, nicklas@ekstrand.org

eller gå in på www.rideofhope.se 

Barncancerfonden
Nästan varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer - tre av fyra överlever. Barncancerfondens vision är att alla barn som får cancer ska bli friska och leva ett fullgott liv. Barncancerfonden finansierar cirka 90 procent av all barncancerforskning i Sverige. Barncancerfonden är godkänd av Stiftelsen för Insamlingskontroll (SFI) vilket garanterar att pengarna alltid går till rätt ändamål. Barncancerfondens plusgironummer är 90 20 90-0.