Skåningar bäst i Spin of Hope

Det blev ett rekordår för Spin of Hope med fler deltagare än Vasaloppet. Barncancerfondens spinning-event genererade ett stort intresse och sammanlagt drog närmare 1 300 lag från drygt 80 gymanläggningar runt om i Sverige in över 2,5 miljoner kronor till barn med cancer.
 
Skåne lyckades genom 181 lag från 16 anläggningar samla in 357 000 kronor och blev därmed bäst i Sverige på insamling i det nationella eventet.
 
Intresset var rekordstort och cirka 14 000 deltagare från närmare 1 300 lag var med i årets upplaga av Spin of Hope. Insamlingen, som består av bland annat anmälningsavgifter, försäljning, bidrag i bössor och andra lokala aktiviteter, landade på drygt 2,5 miljoner kronor vilket är en ökning med 75 procent jämfört med förra året.
 
– Det är fantastiskt att så många deltog i årets Spin of Hope. Alla medverkande har gjort en stor insats men en särskild eloge till Skåne som samlade in mest pengar i hela landet. Det är ett lyckat utfall som visar att Spin of Hope är ett långsiktigt koncept som förenar människor i kampen mot barncancer, säger Billy Ydefjäll, projektledare för Spin of Hope.
 
Nästan varje dag insjuknar ett barn i Sverige i cancer. Tack vare gåvor från privatpersoner och företag har Barncancerfonden kunnat finansiera framgångsrik forskning och idag överlever mer än tre av fyra barn som drabbas av cancer. Barncancerfonden finansierar i dag cirka 90 procent av all barncancerforskning i Sverige och har sedan starten för 30 år sedan bidragit till forskningen med drygt en miljard kronor.
 
– Vi är mycket tacksamma över att fler än någonsin deltog i Spin of Hope. Idag klarar sig tre av fyra barn som insjuknar men vi kommer inte sluta att kämpa förrän alla barn blir friska, säger Olle Björk, generalsekreterare på Barncancerfonden.
 
På www.spinofhope.se finns detaljerad information om vilka anläggningar och lag som deltog samt kontaktuppgifter till lokala arrangörer.
 
För mer information om Spin of Hope, kontakta gärna:
Billy Ydefjäll, projektledare Barncancerfonden,
08-584 209 32, e-post billy.ydefjall@barncancerfonden.se

För mer information om Barncancerfonden, kontakta gärna:
Ylva Andersson, pr-chef Barncancerfonden, 
08-584 209 06, e-post ylva.andersson@barncancerfonden.se