Reportage om barncancer prisas

Barncancerfonden har instiftat ett årligt pris för bästa reportage i ämnet barncancer som publicerats i tryckt media under året. Vinnaren för 2005 tillkännages vid en prisutdelning i samband med Internationella Barncancerdagen den 15 februari nästa år. 

Syftet med journalistpriset är att uppmärksamma barncancer och på så sätt öka allmänhetens kunskap i ämnet. 

- Ökad kunskap och kännedom skapar engagemang och förståelse för hur våra barn har det – både under och efter sjukdomstiden, säger Barncancerfondens informationsansvariga Anna Bergén. Stora framsteg har gjorts vad gäller överlevnad och sätt att behandla, men det finns fortfarande mycket kvar att göra. 

Reportagen bedöms utifrån kriterierna innehåll, tillförlitlighet och språk. Prissumman är på 20 000 kronor. 

Juryn består av: 
Anna Bergén, informationsansvarig på Barncancerfonden (sammankallande) 
Gunilla Bergström, barnboksförfattare och illustratör 
Cissi Elwin, chefredaktör på Ica-kuriren 
Johan Hederstedt, Barncancerfondens styrelseordförande 
Ildikó Márky, professor, barnonkolog och författare 


För mer information, kontakta: 
Johanna Perwe, information/press, Barncancerfonden 
Telefon: 08-584 209 06 
Mobil: 070-587 89 06 
E-post: johanna.perwe@barncancerfonden.se