Provkörning som gör skillnad

Idag drar BMW igång sin kampanj ”Provkörning som gör skillnad”. Företaget skänker 100 kronor till Barncancerfonden för varje provkörd bil under perioden 15 september – 16 november

BMW:s kampanj kommer att vara omfattande och synas över hela landet i tryckta annonser, TV-reklam och i digitala medier. Provkörning som gör skillnad genomförs hos 39 återförsäljare över landet från 15 september till 16 november. Förutom att samla in pengar är kampanjen ett sätt att väcka uppmärksamhet för cancersjukdomar som drabbar barn. Fortfarande är cancer den vanligaste dödsorsaken för barn mellan 1 och 14 år i Sverige.

Provkörning som gör skillnad lanserades under hösten 2013 och då samlades 1.8 miljoner kronor in till Barncancerfonden. I år är målet satt till 3 miljoner kronor,

Många av BMW:s anställda och återförsäljare har engagerat sig personligen i kampen mot barncancer och vill hjälpa Barncancerfonden att göra skillnad för barn med cancer. Till exempel cyklade ett gäng från BMW den sista etappen i Ride of Hope i augusti.  

I år följer BMW ett specifikt forskningsprojekt och kommer att ange hur många forskningstimmar de insamlade pengarna räcker till.
- Forskningsprojektet syftar till att man med hjälp av en speciell teknik ska kunna särskilja frisk vävnad mot tumörvävnad i hjärnan. Det är ett viktigt projekt som kommer att göra att neurokirurgen kan se vad som är tumörvävnad och vad som är frisk vävnad när man opererar. Det blir på så sätt enklare att operera bort den sjuka vävnaden utan att skada den friska vävnaden i hjärnan, förklarar Anders Höglund, forskningssamordnare hos Barncancerfonden.