Prisbelönt professor ny forskningschef på Barncancerfonden

Jan-Inge Henter, professor och överläkare, blir ny forskningschef på Barncancerfonden. Där kommer han att leda arbetet med Barncancerfondens kommande strategi för forskningsfinansiering.

Barncancerfondens nya strategi för forskningsfinansiering ska skapa ett mer fokuserat stöd till forskningsprojekt inom barncancer. Detta för att möjliggöra större satsningar inom områden där forskningen förväntas bidra till kliniskt viktiga genombrott. Det framtida arbetet kommer också att få en större internationell prägel.

- Med rekryteringen av en så erkänd barncancerforskare som Jan-Inge Henter tar vi nästa steg i utvecklingen av Barncancerfonden. Hans erfarenheter av klinisk barnonkologisk vård, egen forskning, att leda barnonkologisk forskning samt hans internationella nätverk stärker våra möjligheter att göra skillnad genom den forskning Barncancerfonden finansierar, säger Thorbjörn Larsson, generalsekreterare på Barncancerfonden.

Jan-Inge Henter är i dag professor och chef för avdelningen för barnonkologi vid Karolinska Institutet samt överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset. Han har mottagit flera priser för sin forskning och har tidigare bland annat varit forsknings- och utbildningsdirektör på Karolinska Universitetssjukhuset.

- Jag är oerhört imponerad över det som Barncancerfonden hittills åstadkommit. Nu hoppas jag att vi ska bygga vidare på dessa framgångar, med de cancerdrabbade barnen i fokus. Målet är naturligtvis att kunna bota ännu fler barn med cancer, säger Jan-Inge Henter, tillträdande forskningschef för Barncancerfonden.

Parallellt med arbetet på Barncancerfonden kommer han att fortsätta bedriva forskning på halvtid, bland annat med forskningsanslag från Barncancerfonden i enlighet med tidigare beslut. Jan-Inge Henter tillträder den 11 januari 2021.

- Jan-Inge Henters forskning är världsledande och hans livsgärning har hjälpt tusentals barn och vuxna världen över. Nu ser jag fram emot att tillsammans med honom bygga för framtidens forskningsframgångar i kampen mot barncancer, säger Thorbjörn Larsson.

Om barncancer

  • Varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer.
  • Cancer är den vanligaste dödsorsaken bland barn mellan 1 och 14 år i Sverige. 
  • Cirka 85 procent av barnen överlever, men det varierar mycket beroende på cancertyp. 
  • 7 av 10 överlevare drabbas av sena komplikationer. 
  • Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige med över tre miljarder kronor i utdelade medel sedan starten 1982. Just nu finansieras 226 pågående forskningsprojekt.