fotter_olika_behandlingar_720x405.jpg

Nya läkemedel för barn med cancer

Vi vill att alla barn med cancer ska överleva. För det behövs nya mediciner och behandlingar, som kommer barn med cancer tillgodo.

Vi lever mitt i en medicinsk revolution. Idag vet forskarna hur man kan aktivera kroppens eget immunsystem till att slå mot cancercellerna. Med förfinade genetiska analysmetoder blir diagnoserna mer precisa, och behandlingarna kan bättre anpassas efter varje enskild patient. Ändå har vi en lång väg kvar till hundra procents överlevnad för de som drabbas av cancer. Bland barn mellan ett och fjorton år är cancer fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige.

 • Idag överlever 85 procent av de barn som drabbas av cancer. Det räcker inte.
 • Av de läkemedel som idag används till barn är bara 60 % utprövade på barn.
  (LifeScience Sweden nov 2015)
 • Den stora majoriteten av de nya cancerläkemedlen utvecklas för vuxna cancerpatienter – och blir därmed inte tillgängliga för barn.
  (EU-kommissionens 10-årsrapport State of Paediatric Medicines in the EU - 10 years of the EU Paediatric Regulation)
 • Barncancer är inte vuxencancer. För att kunna ge effektiva och säkra behandlingar är kliniska tester på barn absolut nödvändiga. 

Våra förslag

Vägen till framtidens cancervård och mot ökad överlevnad stavas samarbete. För att fler barn ska botas från sin cancersjukdom krävs helt nya typer av konstellationer. Länder, företag, organisationer, vårdgivare och forskare – vi måste alla våga se bortom våra egna agendor och se till helheten och slutresultaten. Vi måste kraftsamla, och överbrygga såväl nationella som professionella gränser. Barncancerfonden vill se:

 • Internationell lagstiftning och infrastruktur som möjliggör fler kliniska läkemedelsprövningar på barn med cancer.
 • Att läkemedelsbolagen tar större ansvar för att barncancerläkemedel utvecklas, och samtidigt får ökade incitament för detta.
 • Alternativa finansieringsmodeller för utveckling av nya läkemedel.
 • Mer barncancerforskning inom den kliniska verksamheten vid universitetssjukhusen. Det måste finnas tid och pengar till detta.
 • Nationell och internationell samordning för utveckling och finansiering av nya innovativa läkemedel.

Vad gör Barncancerfonden?

 • Barncancerfondens allra första forskningsanslag kunde delas ut bara några år efter att vi grundades. Idag, snart 40 år senare, är vi den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige och fungerar som ett nav i kampen mot barncancer.
 • Barncancerfonden finansierar forskningsinfrastruktur. Det handlar bland annat om register, biobanker och kunskapsnätverk som utgör grunden för att nå nya framgångar. Det svenska barncancerregistret och två biobanker är också viktiga anledningar till att fler barn överlever sin sjukdom. Ur dem kan forskare få underlag till sina studier och ny kunskap om tumörer, DNA-avvikelser med mera.
 • Barncancerfonden samarbetar i ett internationellt nätverk för att med nya finansieringsmodeller medverka till utveckling av nya läkemedel för barn med cancer: Kids Cancer Act Now.
 • Barncancerfonden är med och finansierar två kliniska prövningsenheter för barncancerläkemedel i tidig fas.
 • Sjukvården behöver bättre förutsättningar för att kunna förstå framtidens behov och utmaningar. Barncancerfonden finansierar därför utbildningar och kunskapsutbyte för personal i barncancervården.

Läs mer

Barncancerrapporten 2017 hade den nya generationens cancerbehandlingar i fokus – och hur dessa kan bidra till det genombrott som behövs för att fler barn ska överleva. Barncancerrapporten 2017 berättar också varför inte ens hälften av nya cancerläkemedel testas på barn och vad som krävs för en förändring. 

Accelerate är en internationell sammanslutning av barnonkologer och forskare, regulatoriska myndigheter, läkemedelsbolag och patientorganisationer som arbetar för att ta fram lösningar för hur barn med cancer ska få tillgång till nya behandlingar.