Skydda drabbade familjer från coronakrisen

För att minska de ekonomiska konsekvenserna av coronautbrottet och samtidigt skydda riskgrupperna krävs skräddarsydda åtgärder för familjer med svårt sjuka barn.

Unga och friska personer verkar drabbas relativt lindrigt av covid-19. Bland annat därför har myndigheter och regeringen hittills inte beslutat att stänga grundskolor och förskolor. Skolplikten gäller fortfarande. Men det finns barn som inte bör vara i skolan och barn vars föräldrar inte bör vara på jobbet trots att de är friska. Det gäller särskilt familjer med cancersjuka barn.

Varje dag, året om, drabbas ett barn av cancer och det är den vanligaste dödsorsaken för barn i åldrarna 1–14. Föräldrar i dessa familjer måste skyddas för att fortsatt kunna sköta omsorgen av de sjuka barnen. Då måste även syskon skyddas från smitta.

Stödet försvinner

Barncancer påverkar hela familjen oavsett hur den ser ut, med en eller flera föräldrar och i ett eller flera hem. För många barncancerdrabbade familjer utgör mor- och farföräldrar ett avgörande stöd i vardagen. När dessa nu isoleras för att undvika smitta försvinner stödet.

Våra uppföljningar visar att familjer vars barn har drabbats av cancer ofta får en utsatt ekonomisk situation som hänger kvar även när barnet har tillfrisknat. Familjer med dessa redan små marginaler riskerar att drabbas ännu hårdare. Utan ersättning från Försäkringskassan har de inte råd att vara hemma.

Förlorar det viktigaste

Sveriges barncancercentra uppmuntrar nu sina patienter att undvika kontakt med förkylda personer och ber syskon till patienter under behandling att undvika besök på avdelningarna. Självklart gör familjer med sjuka barn allt de för att skydda och hjälpa barnen.

Men i en redan besvärlig situation på ett sjukhus riskerar barnen att förlora sin tryggaste och viktigaste anknytningspunkt: den direkta kontakten med föräldrarna. I förlängningen kan familjerna behöva leva åtskilda under en längre tid. I värsta fall under barnets sista tid i livet.

Närvaroplikten behöver tas bort

Vi måste undvika smitta i barnens närhet, inte för att barnet tillhör en medicinsk riskgrupp, utan för att svårt sjuka barn behöver sina föräldrar. Dessutom behöver närvaroplikten i skolan tas bort för syskon till dessa barn. De bör i stället erbjudas fjärrundervisning.

Sverige behöver skyndsamt anlägga ett familjeperspektiv på hanteringen av coronautbrottet. Ge Försäkringskassan i uppdrag att anpassa smittbärarpenning även till föräldrar till cancersjuka barn. Barncancern fortsätter skörda offer, det tar ingen paus för att corona sprids. Låt oss skydda de allra mest sårbara från ytterligare katastrof.

Jens Schollin, ordförande, Barncancerfonden
Thorbjörn Larsson, generalsekreterare, Barncancerfonden
Katarina Gold, chef råd och stöd, Barncancerfonden

Till artikeln hos Altinget.se 200326
Barncancerfonden: Skydda drabbade familjer från coronakrisen