Framtidssäkra barncancervården

Varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer. Men det finns hopp. Den medicinska behandlingen inom svensk barncancervård håller världsklass och tack vare framsteg inom forskningen överlever idag 80 procent av de barn som drabbas. För att rädda ett cancersjukt barn krävs långa och tuffa behandlingar.

Det innebär att personalen ständigt fattar livsviktiga beslut. Den avancerade vården kräver ökad personaltäthet, men antalet sjuksköterskor på de barnonkologiska avdelningarna har inte ökat i takt med den medicinska utvecklingen. Och långt ifrån alla har utbildning i barnonkologi.

Bristen på vårdpersonal, specialister och kuratorer inom barnonkologin är det i särklass största hotet mot en fullgod barncancervård. Därför välkomnar vi att sju av åtta riksdagspartier vid ett möte i Almedalen i juli ställde sig bakom ett löfte om 500 miljoner kronor per år till cancersjukvården under kommande mandatperiod, med barncancervården som ett prioriterat område. Det är nu mycket angeläget att det löftet blir verklighet. Barncancerfonden uppmanar därför ansvariga politiker i Region Skåne att förverkliga satsningen och nogsamt fördela budgeten där den behövs som bäst.

Barncancerfonden har nyligen undersökt läget på landets sex barncancercentrum. Vid barncancercentrum i Lund, dit barn med cancer från hela södra Sverige kommer för vård och behandling, saknas idag åtta heltidsanställda sjuksköterskor för att hålla alla vårdplatser öppna och samtidigt ge sjuksköterskorna en god arbetsmiljö med möjlighet att avsätta tid till forskning och utveckling.

Inom de närmaste fem åren kommer det dessutom att saknas sex heltidsanställda barnonkologer vid barncancercentrum i Lund. Skåne står inte ensamma inför den utmaningen, hela den svenska barncancervården står under den kommande tioårsperioden inför ett generationsskifte. Samtidigt tar det i snitt åtta år för en legitimerad läkare att utbilda sig till barnonkolog. Fler ST-tjänster inom barnonkologi kan bidra till att framtidssäkra barncancervården.

Förutom att brist på personal kan leda till otrygghet för de barn som drabbas av cancer finns en annan, mer långtgående risk: att vi inte kan utveckla bättre behandlingar – som botar fler, och samtidigt med färre biverkningar. I dagsläget tvingas läkare och sjuksköterskor att avstå forskningstid på grund av den rådande personalbristen.

För att ge alla barn med cancer den omvårdnad de behöver och för att framtidssäkra svensk barncancervård måste de satsningar som riksdagspartierna nu visat sig villiga att göra bli verklighet. Ansvariga politiker i Region Skåne – det är hög tid att ni ger förutsättningar för barncancervården i södra Sverige att:

 1. Förstärka personaltätheten för sjuksköterskor och inför fler ST-tjänster inom barnonkologi
  Så att barn med cancer och deras familjer alltid kan känna trygghet. Så att de inte behöver flytta till andra avdelningar eller sjukhus och där träffa ny personal som inte känner till deras historia och diagnos.

 2. Förbättra arbetsvillkoren och arbetsmiljön
  Så att personalen trivs, orkar med sina uppgifter och vill stanna inom den högspecialiserade barncancervården istället för att gå till bättre betalda jobb med mer regelbunden arbetstid.

 3. Ge tid till fortbildning och forskning, för såväl läkare som sjuksköterskor
  Så att på sikt alla barn som drabbas kan överleva cancern.

 4. Ge ett psykosocialt stöd till drabbade barn och deras familjer
  Så att barn med cancer och deras familjer får möjlighet att träffa kurator och psykolog. Idag är stödet otillräckligt. Många drabbade föräldrar vittnar om att de inte erbjudits något stöd alls, och att förväntningarna från samhälle och arbetsgivare är att allt ska återgå till det normala så snart den mest intensiva behandlingsperioden är över.

 5. Stärka viktiga kringfunktionerna för barn med cancer
  För att barncancervården ska fungera krävs att övrig barnsjukvård också fungerar. Idag drabbas cancersjuka barn svårt av bristen på barnintensivvårdsplatser, köer till magnetkameraundersökningar och plats- och personalbrist inom andra delar av barnsjukvården.

Personalen gör redan idag fantastiska insatser – det är dags att ge dem förutsättningar att göra det ännu bättre. Vi är säkra på, att om dessa åtgärder prioriteras, kommer vi inom en snar framtid att se en tydlig förbättring av barncancervården för såväl drabbade barn och deras familjer som för personalen.


Annika Brocknäs, ordförande Barncancerfonden Södra
Jens Schollin, ordförande Barncancerfonden

 

Till artikeln i Skånska Dagbladet, 181022:
Framtidssäkra barncancervården