Säkra barncancervården

Varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer. Men det finns hopp. Den medicinska behandlingen inom svensk barncancervård håller världsklass och tack vare framsteg inom forskningen överlever idag 80 procent av de barn som drabbas. För att rädda ett cancersjukt barn krävs långa och tuffa behandlingar. Det innebär att personalen ständigt fattar livsviktiga beslut.

Den avancerade vården kräver ökad personaltäthet, men antalet sjuksköterskor på de barnonkologiska avdelningarna har inte ökat i takt med den medicinska utvecklingen. Och långt ifrån alla har utbildning i barnonkologi.

Därför välkomnar vi att sju av åtta riksdagspartier vid ett möte i Almedalen i juli ställde sig bakom ett löfte om 500 miljoner kronor per år till cancersjukvården under kommande mandatperiod, med barncancervården som ett prioriterat område. Det är nu mycket angeläget att det löftet blir verklighet.

Barncancerfonden har nyligen undersökt läget på landets sex barncancercentrum. Personalsituationen vid barncancercentrum i Linköping är god, men det finns förbättringsmöjligheter på andra områden. Ansvariga politiker i Region Östergötland – det är hög tid att ni ger förutsättningar för barncancervården i östra Sverige att:

Ge tid till fortbildning och forskning, för såväl läkare som sjuksköterskor

Så att på sikt alla barn som drabbas kan överleva cancern. I dagsläget tvingas läkare och sjuksköterskor att avstå såväl fortbildnings- och forskningstid på grund av det dagliga arbetet med de sjuka barnen. Utan en förändring kommer vi inte att lyckas nå en ökad överlevnadsgrad för barn med cancer. Vi vill därför se en förbättring av möjligheterna till vidareutbildning och forskning inom barnonkologin, framför allt genom ökad bemanning på kliniken.

Långsiktigt planera för barnonkologin i Linköping

Så att det finns möjlighet satsa på en väl fungerande verksamhet, utan oro för framtida besparingskrav. Idag finns besparingskrav på hela barnsjukhuset. Det innebär dels vikariestopp och dels att avdelningen för barn med cancer måste täcka in delar av allmänna pediatriken, vilket riskerar att ge färre ordinarie vårdplatser för barn med cancer. Vi ser behov av en långsiktig plan för barnonkologin vid Universitetssjukhuset i Linköping.

För att ge alla barn med cancer den omvårdnad de behöver och för att framtidssäkra svensk barncancervård måste de satsningar som riksdagspartierna nu visat sig villiga att göra bli verklighet. Besparingskrav räddar inte liv, det gör däremot forskning och barnonkologer som får möjlighet att fokusera på det de gör bäst – ta hand om cancerdrabbade barn. Vi uppmanar därför ansvariga politiker i regionen att fördela budgeten på bästa sätt för barn med cancer. Vi vet, att om åtgärderna ovan prioriteras, kommer vi inom en snar framtid att se en tydlig förbättring av barncancervården för såväl drabbade som för personalen.

Anna Iwers Isaksson, ordförande Barncancerfonden Östra
Jens Schollin, ordförande Barncancerfonden
Mikael Behrendtz, barnonkolog, Universitetssjukhuset i Linköping