"Framtidssäkra barncancervården – satsa på personalen!"

Stockholms landsting måste satsa på personalen för att få hög kvalitet i vården av cancersjuka barn, skriver Lena Palm och Jens Schollin från Barncancerfonden.

Varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer. Men det finns hopp. Den medicinska behandlingen inom svensk barncancervård håller världsklass och tack vare framsteg inom forskningen överlever idag 80 procent av de barn som drabbas. För att rädda ett cancersjukt barn krävs långa och tuffa behandlingar. Den avancerade vården kräver ökad personaltäthet, mycket mer än tidigare. Men antalet sjuksköterskor på de barnonkologiska avdelningarna har inte ökat i takt med den medicinska utvecklingen. Och långt ifrån alla har utbildning i barnonkologi.

Bristen på vårdpersonal, specialister och kuratorer inom barnonkologin är det i särklass största hotet mot en fullgod barncancervård. Därför välkomnar vi att sju av åtta riksdagspartier vid ett möte i Almedalen i juli ställde sig bakom ett löfte om 500 miljoner kronor per år till cancersjukvården under kommande mandatperiod, med barncancervården som ett prioriterat område. Det är nu mycket angeläget att det löftet blir verklighet. Barncancerfonden uppmanar därför ansvariga politiker i Stockholms läns landsting att förverkliga satsningen och nogsamt fördela budgeten där den behövs som bäst.

Barncancerfonden har nyligen undersökt läget på landets sex barncancercentrum. Vid barncancercentrum i Stockholm, dit barn med cancer från hela Stockholmsregionen samt Gotland kommer, saknas idag flera heltidsanställda sjuksköterskor. Förutom att brist på personal kan leda till otrygghet för de barn som drabbas av cancer finns en annan, mer långtgående risk: att vi inte lyckas nå en ökad överlevnadsgrad för barn med cancer om det inte finns tillräckligt med tid till forskning.

Ansvariga politiker i Stockholms läns landsting – det är hög tid att ni ger förutsättningar för barncancervården i Stockholmsregionen att:

Förstärka personaltätheten för sjuksköterskor 
Så att barn med cancer inte behöver flytta till andra avdelningar eller sjukhus och där träffa ny personal som inte känner till deras historia och diagnos.
 
Ytterligare förbättra arbetsvillkoren och arbetsmiljön
Så att personalen trivs och vill stanna inom den högspecialiserade barncancervården och inte gå till bättre betalda jobb med mer regelbunden arbetstid.
 
Förstärka det psykosociala stödet till drabbade barn och deras familjer
Många drabbade föräldrar vittnar om att de inte erbjudits något stöd av psykolog eller kurator alls, och att förväntningarna från samhälle och arbetsgivare är att allt ska återgå till det normala så snart den mest intensiva behandlingsperioden är över.
 
Ge mer tid till fortbildning och forskning, för såväl läkare som sjuksköterskor 
Så att på sikt alla barn som drabbas kan överleva cancern.

Personalen gör redan idag fantastiska insatser – det är dags att ge dem förutsättningar att göra det ännu bättre. Vi är säkra på, att om dessa åtgärder prioriteras, kommer vi inom en snar framtid att se en tydlig förbättring av barncancervården för såväl drabbade barn och deras familjer som för personalen."