Citat_1200x628_3.png

Forskningsöversikt: Bristande kunskap om livsvillkor för barncanceröverlevare

I en ny forskningsöversikt framkommer det att barncanceröverlevare behöver stöd från socialförsäkringssystemet i betydligt större utsträckning jämfört med de utan en historia av cancer.

Forskningsöversikt (pdf)

Ungefär 7 av 10 som överlever barncancer drabbas av sena komplikationer och bestående funktionsnedsättningar. Exempelvis är förvärvade hjärnskador, kognitiva funktionsnedsättningar, nedsatt immunförsvar och psykisk ohälsa vanligt. Men kunskapen om barncanceröverlevarnas liv som samhällsmedborgare är begränsad. Nu vill Barncancerfonden se mer forskning på området och politiska åtgärder för att förbättra livskvaliteten för barncanceröverlevare.

I en forskningsöversikt framtagen av forskarna Niklas Altermark och Mikael Mery Karlsson på uppdrag av Barncancerfonden står det klart att barncanceröverlevare kan stöta på stora problem, både på arbetsmarknaden och vid behov av stöd från socialförsäkringarna. Dessutom är det tydligt att kunskapsluckorna om barncanceröverlevarnas liv som samhällsmedborgare är stora. 

Sammantaget visar analysen av den tidigare forskningen: 

  • att barncanceröverlevare i Skandinavien har högre risk för arbetslöshet jämfört med personer som saknar en historia av barncancer 
  • att barncanceröverlevare i Skandinavien behöver stöd från socialförsäkringssystemet i betydligt större utsträckning än personer som saknar en historia av barncancer 
  • att canceröverlevare har sämre ekonomi än personer utan en historia av cancer. 

Barncancerfondens förslag på lösningar 

  1. Förändra arbetsmarknadsbegreppet så att individens arbetsförmåga bedöms mot arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden, eller mot annat lämpligt arbete som är tillgängligt för individen. 
  2. Ge Försäkringskassan ett kompetenslyft avseende kunskap om och förståelse för barncanceröverlevares situation, samt för barncanceröverlevares komplexa medicinska tillstånd. 
  3. Säkerställ att individens möjligheter till ideellt engagemang inte begränsas i onödan och tillåt en generös tolkning när det gäller ideellt engagemang som är centralt för barncancerdrabbades deltagande i samhällslivet och i vissa fall som del i rehabilitering och habilitering. 
  4. Säkerställ rehabilitering i tid och som en logisk del både under och efter avslutad behandling samt i ett parallellt sammanhang till insatserna i skola. 

Om forskningsöversikten 

Syftet med rapporten är att kartlägga befintlig forskning om barncanceröverlevarnas liv som samhällsmedborgare. Barncancerfonden är uppdragsgivare och finansiär av forskningsöversikten. Arbetet med forskningsöversikten har skett frikopplat från Barncancerfonden och forskarna har på egen hand sammanställt och analyserat befintlig forskning på området.  

Om forskarna 

Niklas Altermark är docent och forskare i statsvetenskap vid Lunds universitet. Hans forskning fokuserar på socialförsäkringssystemen och välfärdsstatens förändringsprocesser. Mikael Mery Karlsson är doktor och forskare i genusvetenskap vid Lunds universitet. Mikaels forskning handlar om funktionshinderpolitik och civilsamhället.​ 

Ladda ner forskningsöversikten (pdf)